GenelHukuk Başlangıcı

Hukuk Başlangıcı – Hukuka Giriş Test Soruları

Hukuk Başlangıcı-Hukuka Giriş Test Soruları

1)Devletin oluşumunu, devlet otoritesinin kaynağını, bu otoritenin meşruiyet ölçülerini ve bu otorite karşısında kişilerin temel hak ve hürriyetlerini, soyut olarak inceleyen hukuka ne denir?

a)Genel kamu hukuku

b)İdare hukuku

c)Ceza hukuku

d)Yargılama hukuku

e)İcra iflas hukuku

2)Aşağıdakilerden hangisi karma nitelikli hukuk dalından biridir?

a)Anayasa hukuku

b)Sosyal güvenlik hukuku

c)Çevre hukuku

d)Medeni hukuk

e)Ceza hukuku

3)Pozitif hukukun kaynaklarından hangisi yardımcı kaynaklara girer?

a)Örf adet kuralları

b)Mahkeme içtihatları

c)Kanun

d)Anayasa

e)Tüzük

4)Aşağıdakilerden hangisi şahsi irtifaklardandır?

a) İntifa hakkı

b)Geçit hakki

c)Üst hakkı

d)Kaynak hakkı

e)İnşaat hakkı

5)Aşağıdakilerden hangisi özel hakların türlerinden biri değildir?

a)Kullanılmalarına göre

b)Konularına göre

c)Mahiyetine göre

d)Amaçlarına göre

e)Mutlak-Nispi olup olmamasına göre

6)Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklardan değildir?

a)Nafaka

b)Oturma

c)Kişilik

d)Telif

e)Nişan bozma

7)Tüzük ve yönetmeliklerin iptal edilmesi için hangi yargı yoluna başvurulmalıdır?

a)İdari yargı

b)Ceza yargısı

c)Vergi yargısı

d)Anayasa yargısı

e)Hiçbiri

8)Aşağıdaki yorum metodlarından hangisinde kanunun sözleri esas alınmaktadır?

a)Deyimsel

b)Lafzi

c)Sistematik

d)Tarihi

e)Mantiki

9)Aşağıdaki hukuk kurallarından hangisi bağlayıcılık bakımından en güçlüdür?

a)Tamamlayıcı

b)Yorumlayıcı

c)Emredici

d)İlga edici

e)Tanımlayıcı

10)Aşağıdaki hukuk adllarından hangisinde teamüllerin önemi vardır?

a)Medeni hukuk

b)İdare hukuku

c)Ceza hukuku

d)Ticaret hukuku

e)Borçlar hukuku

11)Öğrencilik, öğretmenlik statüsü hangi hukuk dalını ilgilendirir?

a)Anayasa hukuku

b)Borçlar hukuku

c)İdare hukuku

d)İş hukuku

e)Yerel yönetimler hukuku

12)Temyiz kudretine sahip 18 yaşını doldurmamış kişilerdir. Sıkı sıkıya bağlı hakları kullanma açısından bir kısıtlamaları bulunmamaktadır. Bunlar kimlerdir?

a)Sınırlı ehliyetsizler

b)Tam ehliyetsizler

c)Sınırlı ehliyetsizler

d)Tam ehliyetliler

e)Hiçbiri

13)Aşağıdakilerden hangisi Hukuk devletinin özel şartlarından biri değildir?

a)Yasamanın hukuka bağlılığı

b)İdarenin yargısal denetimi

c)Hukuki güvenlik

d)İdarenin mali sorumluluğu

e)Hakimlerin bağımsız ve teminatlı olması

14)Aşağıdakilerden hangisi Yargı organına hakim olan temel ilkelerden biri değildir?

a)Tabi hakim ilkesi

b)Hakimlik teminatı

c)Hakimlerin bağımsızlığı

d)Hakimlerin özlük işleri

e)Hakimlerin aylıkları

15)Aşağıdakilerden hangisi Kara Avrupası Hukuk sisteminin özelliklerinden biri değildir?

a)Örf adet asli kaynaktır

b)Tedvin edilmiştir

c)Yargı ayrılığı vardır

d)İçtihat hukukun asli kaynağı değildir

e)Yazılıdır

16)Kişilik ne zaman başlar?

a)Tam doğumla

b)Cenin oluşumuyla

c)Sağ doğmakla

d)Tam ve sağ doğmakla

e)Vücut organlarının tam ve sağ doğumuyla

17)A  arabasını yakan B’ den aynı arabadan almasını istemektedir. Burada ne tür bir yaptırım vardır?

a)Tazminat

b)Yokluk

c)İrat şeklinde tazmin

d)Nakden tazmin

e)Aynen tazmin

18)A çöpten bulduğu altın kolyeyi nasıl kazanmıştır?

a)Tesadüfen

b)Doğal olarak

c)Aslen

d)Devren

e)Tesisen

19)Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklardan değildir?

a)Yaşama hakkı

b)Askerlik ödevi

c)Kamu hizmetine girme

d)Vergi ödevi

e)Dilekçe hakkı

20)1990 yılında çıkan hukuk kuralı 25 yıldır hiç uygulanmamıştır, ancak varlığını sürdürmektedir. Bu duruma ne ad verilir?

a)Ahde vefa

b)Etkililik

c)Bağlayıcılık

d)Metrukiyet

e)Kanuna karşı hile

21)Aşağıdakilerden hangisi bir kanunun yürürlülükten çıkma yollarından biri değildir?

a)Sarih ilga

b)45 gün sonra

c)Zimni ilga

d)İptal

e)Kendiliğinden

22)Kamu hukuku müeyyidesi hangisidir?

a)Cebri icra

b)Yokluk

c)Tazminat

d)Hapis

e)Butlan

23)Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarından biridir?

a)Negatif statü hakları

b)Nispi haklar

c)Maddi mallar üzerindeki haklar

d)Şahıslar üzerindeki haklar

e)Maddi olmayan varlıklar üzerindeki haklar

24)Hakların kullanılması yollarından hangisi hakkını kendi kendine koruma yoludur?

a)Özel hukukta dava açmak

b)Talep yolu

c)İptal davası açmak

d)Kamu davası açmak

e)Meşru müdafaa

25)Son yıllarda olan değişiklik hangisidir?

a)Askeri yargı mercilerinin kalkması

b)Danıştayın yapısının değiştirilmesi

c)İç hukuk yollarının tüketilmeden Anayasa mahkemesine başvurur hakkı

d)Ceza davalarının kalkması

e)Hiçbiri

adalet ile ilgili görsel sonucu

CEVAPLAR : 1-A 2-C 3-B 4-A 5-E 6-D 7-A 8-B 9-C 10-A 11-C 12-A 13-A 14-E 15-A 16-D 17-E 18-C 19-A 20-D 21-B 22-D 23-A 24-E 25-A

 

seo
Hukuka Giriş Test Soruları Hukuka Giriş Test Soruları Hukuka Giriş Test Soruları Hukuka Giriş Test Soruları

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı