GenelMedeni Hukuk

AİLE HUKUKU(Evlilik)-AILE HUKUKU

AİLE HUKUKU(GENEL OLARAK) -2-EVLENME AILE HUKUKU

Evlenme

Nişanlıların evlilik birliğini meydana getirmelerini sağlayan işlemdir. Evlenmenin gerçekleşmesi için gereken 2 şart vardır. Bunlar maddi şart ve şekli şarttır. Bu şartlarda kendi içinde birçok dallara ayrılırlar.

1)Şekli Şart

Evlenme töreninden önceki şartlar

Evlendirme memuruna birlikte başvuru yapılır. Başvuru sözlü yada yazılı yapılabilir ancak yazılı hale getirilmesi zorunludur. Evlenecek kişilerin belgeleri hazır ve tam olmalıdır. Başvuru yapılır bu başvuru sonucunda kabul sonucu olursa evlendirme belgesi verilir ve bu belgeyle birlikte 6 ay içinde evlenme gerçekleşebilir. 6 ay dolduğu halde evlenme gerçekleşmemişse yeniden başvuru yapmak gerekmektedir. Eğer incelemeler sonucu kabul değilde red kararı verilirse aile mahkemesine itiraz edilir ve mahkeme basit yargılama usulü yada evrak üzerinden davaya sonuçlandırır.

Evlenme töreni sırasındaki şartlar

Taraflar yetkili bir memur önünde iradelerini açıklamalıdır. Evlenme, tarafların olumlu cevapları üzerine geçerli olur.

Evlenme töreninden sonraki şartlar

Evlenmenin bir şartı olmayan aile cüzdanı verilir. Evlendirme memuru bu evlenmeyi nüfus idaresine bildirir. Dini evlenme yapmak isteniyorsa resmi evlenmeden sonra yapılır.

Not: Tarafların iradelerini yetkili memur önünde açıklamamaları evlenmenin yokluğunu doğurur. Diğer şartlar önemli değildir.

Soru: Evlenmenin sıkı şekil şartlarına bağlı olmasının sonuçları?

  • Neslin sağlığı için
  • İnsanları düşünmeye ve ihtiyata yönlendirir
  • Evlenmenin aleniyetini temin etmek için
  • Gizli evlenmelere engel olmak için

2)Maddi Şart

Evlenme ehliyeti olmalı

18 yaşındaki kişiler izinsiz olarak evlenebilirler. Ayırt etme gücü olmayanlar evlenemez. Evlenme hükümsüz olur eğer evlenmişse. Ayırt etme gücü olmayan tam ehliyetsizler evlenemezler. Olağan evlenme yaşı 17 yaş doluncadır. Olağanüstü evlenme yaşı ise 16 yaş dolunca izin ile evlenilmektedir.

Evlenme engeli olmamalı

Evlenme engelleri 2 ye ayrılır. Kesin olmayan evlenme engelleri, kesin olan evlenme engelleri. Eğer evlenme kesin olmayan evlenme engeli ile sakatsa evlenme geçerlidir. İptal edilmez. Bunlar kadının boşandıktan sonra 300 günlük evlenmeme süresini beklemeden evlenmesi ve taraflarda bulaşıcı hastalık olmasına rağmen evlenilmesi durumudur. Kesin evlenme engelleri ise üstsoy-altsoy ilişkisi varsa, daha önce zaten evli olan kişi , tıbben evlenebilir raporu olmayan hastalardır.

Evlenmenin Hükümsüzlüğü

1) Evlenmenin yokluğu

Evlenmenin kurucu unsurları yoksa evlenmenin yokluğundan söz edilir. Evlenmenin yokluğu halleri;

Evlenenlerin aynı cins olması,

Evlendirme memuru önünde hazır olmamak

Evlenmenin evlendirme memuru önünde                                                                                                                          yapılmaması

Sonucu; Evlenme baştan itibaren hukuk

alanında yer almadığı için kendiliğinden

hükümsüzdür.Dava açmaya dahi gerek yoktur.

2)Evlenmenin butlanı

Evlenmenin batıl olduğu hallerde evlenme kurulmuştur ancak sonradan dava ile ortadan kaldırılacaktır. Geçersiz olarak kurulmuş evlenmenin mahkeme kararıyla sona erdirilmesine evlenmenin butlanı denir.Butlan; mutlak ve nispi olarak 2 ye ayrılır.

  • mutlak butlan: Kurulmuş olan evliliğin TMK. MD. 145 de bulunan nedenlerden ötürü iptal edilmesidir. Muhakkak bir dava olmalıdır. Bu dava genellikle yenilik doğuran bir davadır. Mutlak butlan halleri; Eşlerden birinin evlenme sırasında evli olması, Evlenme sırasında eşlerden birinin sürekli akıl hastalığı olması, Eşler arasında hısımlığın bulunması, Akıl hastalığının bulunması halleridir.
  • Nispi butlan: Evlenmenin TMK. MD 148-151-153 de öngörülen nedenlerden biri ile sakat olmasına denilir. Nispi butlan halleri; Ayırt etme gücünden geçici yoksunluk, hata, hile, tehdit, yanılma, tehlikeli hastalığın gizlenmesi, namus ve onura aykırı davranış, aldatma, yasal temsilcinin izninin bulunmaması durumlarıdır.

Sonuçlar; Gerek mutlak gerek nispi butlan davaları bozucu yenilik doğuran davalardır. Verilen kararda yenilik doğuran karardır. Mutlan butlan davalarını Cumhuriyet Savcısı resen açmaktadır. Mutlak butlan hali mevcut ise açmakta zorunludur. Hak düşürücü süre yoktur. Nispi butlan davası açma hakkı 6 aylık ve 5 yıllık hak düşürücü sürelere bağlanmıştır.

Görevli ve yetkili mahkeme; Yetkili mahkeme Eşlerden birinin yerleşim yeri yada davadan önce son 6 aydır birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Aile Mahkemesidir.

3)Butlanı gerektirmeyen eksiklikler

Bu haller; Kadının 300 günlük süreyi beklemeden evlenmesi. Bazı bulaşıcı hastalıkların varlığı. Bazı şekil şartlarına uymama halleridir.

Boşanma

Karı kocanın sağ oldukları durumda evlenmeyi sona erdiren normal hal boşanmadır.

Boşanmanın sebepleri; kendi içinde özel sebepler ve genel sebepler olarak 2 ye ayrılır. Bu ayrım da kendi içinde birçok maddeye ayrılır. İnceleyelim..

Boşanmanın özel sebepleri

Zina: Eş zinayı öğrenince 6 ay içinde dava açmalıdır. Her halde zina davası 5 yıl içinde açılmalıdır. Buradaki 5 yıllık süre zina fiiliyle başlar. Mutlak bir nedendir.

Hayata kast, pek kötü muamele, onur kırıcı davranış: Eşlerin birbirine karşı saygılı olması onları üzecek davranışlarda bulunmaması gerekir. Burada eğer eşlerden biri diğerine sürekli ölüm tehditi, öldürmeye çalışmak, dövmek vb. nedenlerden ötürü boşanma davası açılabilir mutlak bir nedendir. Zinadaki gibi 6 ay içinde açılmalıdır. Her halde davranıştan sonraki 5 yıl içinde açılmış olmalıdır.

Küçük düşürücü suç işleme, haysiyetsiz hayat: Kimse kimsenin hayatına müdahale edemez bu yüzden haysiyetsiz bir hayat seçen eşe bu hayatı bırak dediğimizde bırakmadığı takdirde uygulayacağımız bir yaptırım yoktur. Bunu istemeyen eş boşanma davası açarak kurtulabilir. Hırsızlık dolandırıcılık, ırza geçme küçük düşürücü suçlara örnek verilebilir. Randevu evi işletme, kumarbazlık haysiyetsiz hayata örnek verilebilir. Nispi bir boşanma nedenidir.

Terk: Bir eş en az 6 ay boyunca eve gelmezse diğer eş boşanma davası açabilir. Hakim yada noter ihtar yapar ve eşin eve dönmesi için 2 aylık bir süre verilir.İhtar terkin 4. ayında yapılır. Mutlak bir boşanma nedenidir.

Akıl hastalığı: Hayat çekilmez hale geliyorsa ve hastalık iyileşmeyecek derecede ileri ile süre şartı olmadan her zaman boşanma davası açılabilir. Mutlak boşanma nedenidir.

Boşanmanın genel nedenleri

Evlilik birliğinin temelden sarsılması: Bir evlilikte çiftler geçinemiyor ise evlilik birliği temelden sarsılmıştır. Bu duruma bir kaza sonucu eşin çalışamaması evlilik birliği içindeki görevlerini yerine getirememesi örnek verilebilir. Nispi bir boşanma nedenidir.

Eşlerin boşanma hususunda anlaşması: Evliliğin ardından 1 yıl geçerse taraflar boşanma kararı alabilirler. Hakim tarafları bizzat dinlemelidir. Mutlak bir nedendir.

Ortak hayatın kurulamaması yada fiili ayrılık: Daha önce açılan boşanma davası reddedildikten sonra 3 yıl boyunca çiftler bir araya gelmiyorsa tekrar boşanma davası açılarak boşanılabilir. Mutlak bir nedendir.

Görevli ve yetkili mahkeme: Görevli mahkeme asliye hukuk mahkemesi derecesindeki aile mahkemesidir. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri yada son 6 ay birlikte yaşanılan yer mahkemesidir.

Boşanma davası açıldığında bazı önlemler alınması gerekebilir. Bunlar;

  • Eşlerin barınması ve geçimini sağlaması için alınan önlemler(Eş, diğer eşe tedbir nafakası öder)
  • Eşler arasında mali ilişkilere yönelik önlem
  • Çocuklar için alınacak önlem

BOŞANMA DAVASI SONUNDA VERİLECEK KARARLAR(BOŞANMA-AYRILIK)

Ayrılık

Hakim ayrılığa karar verirse ayrılık süresini de belirtmelidir. Bu süre 1 yıldan az 3 yıldan fazla olamaz. Evlilik devam etmekle birlikte sadece ortak hayat olmamaktadır. Hakim bu tedbirle eşlerin düşünmesini sorunlarını iyice tartmasını hedef alır. Eşlerden birinin isteği üzerine tedbir nafakası istenebilir. Ortak hayat, süre sonunda kurulmadıysa eşlerden biri boşanma davası açar.

Boşanma

Kararın kesinleşmesiyle evlilik sona erer. Boşanma davası bozucu yenilik doğuran bir haktır. Boşanma sonunda hakim çocuk varsa iştirak nafakasına talep olmadan karar verir. Çocuk ergin olana kadar bu nafaka devam eder. Çocuk ergin olduğu halde okuyorsa okul bitene kadar devam eder. Ergin olduktan sonra ve okumuyorsa, çocuk muhtaç ise yardım nafakası alır. Eşlerden biri yoksun ise yoksulluk nafakası talep eder. Bu yoksulluk nafakası süresizdir. Birinin ölümüne yada nafakayı alan tarafın evlenmesiyle sona erer.

seo
Nişanlılık ve hükümler ayrıca sonuçları şarta süreye bağlanması hükümsüzlüğü AİLE HUKUKU(GENEL OLARAK)

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı