Borçlar Hukuku

Borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu

Sorumsuzluk anlaşması ve Borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu

Borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu

Bir borçlu, yanında çalıştırdığı yardımcıları yada birlikte yaşadığı kişilerin alacaklıya verdiği zarardan sorumludur.

Borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğunun şartları

  • Borçlu ile zarar gören arasında bir borç ilişkisi olmalıdır. Örneğin; Berbere giden Ali, tıraş olurken yardımcı Y, dikkatsizlikle Ali’nin kulağını keserse berberin sahibi sorumludur. Çünkü aralarındaki sözleşme berberle Ali arasında kurulmuştur.
  • Borcun ifasının hakkın kullanılmasının yardımcı kişiye bırakılması caiz olmalıdır. Örneğin; Ressam R, Ali’nin portresini çizecekse bu görevi yardımcısına bırakamaz. Caiz değildir.
  • Yardımcı kişi alacaklıya, kendisine verilen işi yürüttüğü sırada zarar vermiş olmalıdır.
  • Zarar meydana gelmelidir.
  • Uygun illiyet bağı olmalıdır.
  • Yardımcı kişinin davranışı borçluya farazi bir kusur olarak yükletilebilmelidir.
  • Borçlu, borç ilişkisinden borcun ifasını veya bir hakkın kullanılmasını yardımcı kişiye bırakmış olmalıdır. Aksi halde borçlunun izni olmadığı için bir yardımcı kişiden de  söz edilemez.

NOT: EDİMİ İFA EDERKEN BORÇLUDAN EMİR VE TALİMAT ALMAYAN KİŞİYE KAİM KİŞİ DENİR. ÖRN.VEKALET

Borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğunun hüküm ve sonuçları

Borçlu, zararlardan dolayı bu zararı kendi fiiliyle vermiş gibi sorumludur. Borçlu, yardımcı kişinin kusurunu karşıladıktan sonra yardımcı kişiye rücu edebilir yada sorumsuzluk anlaşmasıyla kurtulabilir.

a)Borçlunun yardımcı kişiye rücu hakkı: Borçlu yardımcıya rücu edebilir. Borç ilişkisinin alacaklı tarafıyla ifa yardımcısı akdi bir ilişki mevcut olmadığından, alacaklı ona karşı sözleşmenin ihlaline dayanan bir tazminat davası açamaz. Haksız fiil söz konusu ise borçlu ve alacaklı, yardımcı kişiye karşı dava açabilir.

b)Yardımcı kişiden dolayı sorumluluğun kaldırılması veya sınırlandırılması: Önceden yapılan sorumsuzluk anlaşması ile borçlu, yardımcının fiilinden sorumlu olmadığını söyleyebilir. Ancak kast ve ağır ihmal ile verilecek zarar hakkında yapılacak sorumsuzluk anlaşması kesin olarak hükümsüzdür. İstisnası; Uzmanlığı gerektiren hizmet, meslek veya sanat yürütüyorsa yardımcı kişilerin fiillerinden sorumlu olmayacağına dair anlaşma hükümsüzdür.

sorumsuzluk anlaşması
SORUMSUZLUK ANLAŞMASI İleride alacaklı lehine, borçlu aleyhine ortaya çıkma ihtimali bulunan tazminat talebinin doğmasına rağmen bunun talep edilmeyeceğine dair yapılan ek anlaşmadır.  Hukuki niteliği Akdi bir işlemdir. Alacaklı yönünden tasarruf işlemi, borçlu yönünden kazandırıcı işlemdir. Anlaşmanın konusu ileride meydana gelecek olan tazminat hakkıdır. Hukuki sebebi, bağışlama sebebidir. Anlaşma zarar doğmadan önce olmalıdır.  Geçerlilik şartı Borçlunun ağır kusuru olsa bile doğacak zararlardan sorumlu olmadığı hükmünü içeren bir anlaşma kesin hükümsüzdür. Borçlunun, alacaklı ile hizmet sözleşmesinden kaynaklanan herhangi bir borç sebebiyle sorumlu olmayacağına ilişkin yapılan anlaşma kesin hükümsüzdür. 

 

seo
Sorumsuzluk anlaşması borçlunun yardımcı kişilerden dolayı sorumluluğu ve şartları

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı