GenelUluslararası Hukuk

Uluslararası hukukta önemli davalar (not 1)

Uluslararası hukukta önemli davalar

Bugün sizlerle uluslararası hukukta önemli olan ayrıca genel kültür olarak bizlerde bulunması gereken davalarla ilgili kısa bilgiler paylaşmak istedim. Burada yer alan davalar yeterli değildir. 2. notuda yakın zamanda paylaşacağım inşaallah. Sınavlarda işinize çok yarayacak olan bu davaları okumanızı öneririm. İyi çalışmalar dilerim..

1)kuzey denizi kıta sahanlığı davası

Federal Almanya Cumhuriyeti ile Danimarka ve Hollanda arasında Kuzey Denizi Kıta Sahanlığının sınırlandırılması ile ilgilidir. Tarafların anlaşmazlıkları nedeniyle Uluslararası Adalet Divanına intikal etmiştir.
Hollanda ve Danimarka Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesinde belirtilen ”eşit uzaklık ilkesi”nin uygulanması gerektiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca bu ilkenin örf adet kuralı niteliğinde olduğunu Federal Almanya’ yı her halükarda bağladığını belirtmiştir. Federal Almanya ise o ilkenin bir örf adet kuralı olmadığını bu yüzden kendisini bağlamadığını, eşit uzaklık ilkesinin Almanya’nın egemenlik alanını daralttığını iddia ederek hakça ilkelerin uygulanması gerektiğini savunmuştur.
Divan ise Almanya’nın yanında olup eşit uzaklık ilkesini örf adet kuralı olarak görmek için yeterli unsurun olmadığını söylemiş ve hakça ilkelere göre olayı çözmüştür.

2)Rainbow Warior Davası

Birleşik Krallığa ait bir gemi Fransızlar tarafından batırılmıştır. Olaya karışan 2 Fransız 10 yıl hapse mahkum edilmişlerdir. Fransa olay nedeniyle sorumluluğunu kabul etmiş ancak zararların tazmini konusunda anlaşmaya varmamıştır. Dava hakem tayin ederek sorunu çözmüştür. Bu olay sivil toplum kuruluşlarının uluslararası hukuk kişiliğinin oluştuğuna dair en güçlü kanıttır.

3)Birleşmiş Milletler Hizmetinde Uğranılan Zararların Tazmini Davası?

Arap-İsrail savaşları nedeniyle isveç uyruklu arabulucu kişinin Kudüs’te terörist tarafından öldürülmesiyle başlamış olan olayda. BM Genel Kurulu ne yola başvuracağına dair Adalet Divanından görüş istemiştir. Divan örgütün dava açabileceğine karar vermiştir.Bu davada uluslararası örgütlerin hukuk kişiliği tescil edilmiştir.

4)Wimbledon Case Davası?

Kiel kanalının hukuki statüsü Wimbledon davası içinde tartışılmıştır. Birleşik krallık bandıralı Wimbledon adlı geminin silah yüklü olarak Polonya’ya Kiel kanalı üzerinden gitmek istemesi fakat Almanya’nın izin vermemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Almanya’nın Versay Antlaşması ile çelişmiş olduğu söylenmiştir.

5)Bozkurt Lotus Davası?

Lotus ve Bozkurt adlı 2 gemi Egede çatmış ve Türk gemisi batmıştır. Bunun sonucu Lotusun kaptanı İstanbul’a getirilip ceza davası açılmıştır. Para cezası ve hapis cezası verilmiştir. Fransa ise olayı Adalet Divanına taşımıştır. Divan Türkiye lehine karar vermiştir. Bu dava mağdura göre şahsilik ilkesinin uygulandığı önemli bir davadır.

6)Sığınma hakkı Davası?

Peru’da çıkan ayaklanma sonrası bir kişi tutuklanmıştır. Kolombiya ise adı geçen şahsa sığınmacı statüsü vermiş ve büyükelçiliğe kabul etmiştir.Kolombiya can güvenliği sağlayarak Peru dışına çıkmasını talep etmiş, fakat Peru kabul etmemiştir. Kolombiya uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde sığınma hakkı verme yetkisi olduğunu iddia ederek Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştur.

7)Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davası?

Federal Almanya-Danimarka-Hollanda arasında geçen Kuzey denizinin kıta sahanlığının sınırlandırılmasıyla ilgili davadır. Taraflar sınırlandırmayı gerçekleştirememiş, Uluslararası Adalet Divanına başvurmuşlardır. Eşit uzaklık ilkesi öne sürülmüştür. Ancak Almanya hak ettiğinden az kıta sahanlığı olacak diye reddetmiştir. Davada sonuç olarak Hakça İlkeler uygulanmıştır.

8)Geçiş Hakkı Davası?

Hindistan ülkesiyle çevrili Portekiz’e ait toprak parçalarına Hindistan’ın engellemeleri nedeniyle ulaşılamamasından kaynaklanan bir davadır. Portekiz bu konuda örf adet kuralı oluştuğunu, Hindistan’ın geçiş hakkını ihlal ettiğini iddia etmiştir. Hindistan ie 2 devlet arası örf adet olamayacağını öne sürmüştür. Divan ise Portekiz lehine karar vermiştir. Bu dava bölgesel örf adetin olabileceğine örnek teşkil etmektedir.

9)Anglo-Norveç Balıkçılık Davası?

Norveç’in düz esas hat yöntemini benimseyerek kendi deniz alanını çok genişletmesi söz konusudur. Birleşik krallık ise bu uygulamanın uluslararası hukuka aykırı olduğunu söylemiştir. Divan ise Norveç lehine karar vermiştir.

10)Nabcikova-Nagymaros Project Davası?

Macaristan ve Çekoslovakya Tuna Nehri üzerinden hidroelektrik Santral yapılması anlaşması yapmıştır. Macaristan ise projeyi tek taraflı askıya almıştır. Çekoslovakya sonradan 2 devlete ayrılmıştır. Anlaşma yeri Slovakya sınırlarında kalmıştır. Bunun üzerine askıya almanın hukuka uygunluğu konusunda Uluslararası Adalet Divanına başvurmuştur.

11)Barcelona-Traction Davası?

Barcelona Traction bir firma olup İspanya’da elektrik üretimi üzerinde faaliyette bulunmaktadır. İspanyol mahkeme firmanın iflasına karar vermiştir. Firma bunun yüzünden zarara uğramıştır. Bu zararlar nedeniyle İspanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanına dava açılmıştır. İspanya ise divana Belçika tarafından dava açılamayacağını iddia etmiştir.

12)La Grand Davası?

2 kardeş küçük yaşta Almanya’ da Birleşik devletlere geçmiştir. Orada yaşamaya devam etmişlerdir. Arizona’da bir soygunda yakalanmışlar ve idam edilmişlerdir. Burada Alman konsolosluğuna haber verilmeden her şey olup bitmiştir yani hakkın kullanımına engel olunmuştur. Divan ihtiyari tedbir niteliğindeki ara karara ilk defa hükmetmiştir.

13)Devletlerin yargı bağışıklığı Davası?

Almanya, İtalya’nın ; Almanya’nın uluslararası hukuktan doğan yargı bağışıklığını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açmıştır. Divan ayrıca Yunanistan’ın  müdahillik sıfatıyla davaya katılmasına karar vermiştir.

Olaylar; Almanya’nın insani hukuk ihlallerinden zarar görenlerin zararını karşılamak için İtalya Mahkemesine dava açması, Alman mülküne haciz işlemi yapılması, Yunan Mahkemelerince Almanya hakkında tazminat kararı

İtalya ise haciz işlemini iptal edip, Almanya’nın iddialarını hukuki dayanağı olmadığı nedeniyle reddedilmesini istemiştir.

 

seo
uluslararası hukukta önemli davalar

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı