Uluslararası Hukuk

Uluslararası hukuk önemli davalar (Not 2)

Uluslararası hukukta önemli davalar not 2

1)Nikaragua Davası?

Nikaragua’daki sağ görüşlü hükümet sol görüşlüler tarafından ayaklanma sonucu iktidardan uzaklaştırılmıştır. Reagan yönetimi Nikaragua’ya yardımlarını kesmiştir ve bunun nedeni olarak Nikaragua üzerinden silah geçirildiğini söylemiştir. Nikaragua, Birleşik devletlerin uluslararası örf adet kurallarını ihlal ettiğini belirtmiştir. Meşru müdafaa ve örf adet açısından önemli davadır.

2)Gümrük birliği anlaşması?

Avusturya ile Almanya arasında cereyan eden davada, Avusturya yaptığı bir barış anlaşması sonucu, Milletler Cemiyetinin izni olmadan herhangi bir anlaşma yapamayacağı konusunda karar alınmıştır. Sonra Avusturya, Milletler Cemiyeti’ nin iznini almadan Almanya ile gümrük birliği anlaşması yapmıştır. Bu sebeple Milletler cemiyeti Divana danışma görüşü istemiştir.

3)Ferrini Davası?

İtalya vatandaşı Ferrini, Alman askerlerinin kendini sürgün etmesi ve zorla çalıştırması sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararların karşılanması amacıyla Almanya aleyhine İtalya mahkemelerinde dava açmıştır. Almanya yargı bağışıklığının olduğunu ileri sürmüştür. İtalyan Mahkemesi de davayı reddetmiştir. Ferrini olayı İtalyan Temyiz Mahkemesine taşımıştır. Buradan Almanya’nın yargı bağışıklığı olmadığı yönünde karar çıkmıştır. Jus cogens normlar açısından önemli bir davadır.

4)Wimbledon Case Davası?

Baltık Denizi ve Kuzey Denizi birbirine bağlayan ve dünyanın en önemli kanallarından biri olan Kiel Kanalı’nın hukuki statüsü Uluslararası Sürekli Adalet Divanına taşınmış ve tartışılmıştır. Dava konusu olay, Birleşik Krallık bandıralı Wimbledon adlı geminin silah yüklü olarak Polonya’ya Kiel kanalı üzerinden gitmek istemesi fakat Almanya’nın geminin geçişine izin vermemesi üzerine ortaya çıkmıştır. Almanya’nın bu eylemi Versay Anlaşması 380. maddesine aykırı olduğu iddia edilmiştir. Divan, kararında Kanalın bir uluslararası suyolu olduğunu ve bütün ulusların faydasına olduğunu, Almanya’nın Versay anlaşmasıyla çeliştiğini söylemiştir.

5)Palmas Adası Davası?

1898 İspanya-Amerika Savaşı neticesi,yine aynı yıl yapılan Paris Anlaşması çerçevesinde İspanya, Filipinleri birleşik devletlere bırakması üzerine kurulan bir davadır. Birleşik Devletler bu adanın kendisine bırakıldığını düşünmektedir fakat Birleşik Devletler yetkilisi Palmas Adası’nı ziyaret ettiğinde adanın üzerinde Hollanda bayrağı ile karşılaşmıştır. Bunun üzerine adanın kime ait olduğu konusunda anlaşmazlık çıkmış ve hakemlik yoluna başvurulmuştur.

6)Alabama Davası?

Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasındadır. Amerikan iç savaşında Birleşik krallığın savaşta tarafsızlık ilkesini ihlal ettiği iddialarıyla ilgili olarak söz konusu uyuşmazlığın hakemliğe götürülmesi kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede , Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Brezilya, İtalya ve İsviçre Devlet başkanlarının seçeceği beş kişiden oluşan bir uluslararası Hakemlik Mahkemesi kurulmuştur. Hakemlik Mahkemesinin kararında, Birleşik Krallığın tazminat ödemesi gerektiği yönünde karar vermesi üzerine Birleşik Krallık tazminat ödemiştir.

7)Danzig Demiryolu Davası?

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçlarından bir tanesi, şimdiki Polonya’da Gdansk şehri olan Danzig şehrinin Almanya ve Polonya’dan ayrı bir serbest şehre dönüştürülmesidir. Danzig, milletler Cemiyetine karşı sorumlu yüksek temsilci tarafından yönetilmiştir. irinci Dünya Savaşının sona erdiren Versay anlaşmasının 104. Maddesi, Danzig Demiryolu sistemi hizmetinin Danzig ile Polonya arasında yapılacak anlaşma çerçevesinde Polonya Demiryolu Yönetimine bırakılmasını öngörmektedir. Yapılan düzenlemeler Danzig demiryolu çalışanlarının tepkisine sebep olmuş ve Danzig mahkemelerinde, yönetim aleyhine davalar açılmıştır. Polonya hükümeti davalara itiraz edip yüksek temsilciye başvurmuştur. Yüksek temsilci Polonya lehine karar vermiştir. Bunun üzerine şehir Milletler Cemiyetine başvurmuştur. Cemiyet ise danışma görüşü almak üzere Uluslararası Sürekli Adalet Divanına başvurmuştur.

8)Silahlı çatışmalarda devletin nükleer silah kullanmasının hukukiliğinin niteliği konusundaki dava?

WHO nükleer silahların çatışmalarda kullanılmasın uluslararası hukuk kurallarına uygun olup olmadığını sormuştur. Divan ilk önce kendisinden böyle bir danışma görüşü istenip istenemeyeceği yönünde bir inceleme yapmak zorunda kalmış ve sonucunda böyle bir hakkının olmadığını eğer yaparsa konusunun dışına çıkmış olacağından dolayı aykırı olduğunu belirtmiştir.

 

seo
uluslararası hukukta bilinmesi gereken önemli davalar

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı