İdare Hukuku

ORGANİK İDARE(İDARİ TEŞKİLAT ŞEMASI)

Organik idare(idari teşkilat şeması)

Aşağıda paylaşacağım idari teşkilat şeması derslerimize çalışırken birçok sayfayı, birçok ezberi bir arada toplamamıza kafamıza şematik olarak yerleşmesine yardımcı olacaktır. Bazı kitaplarda yaklaşık 150-200 sayfada anlatılan idari teşkilat konusunu kısa bir özeti gibidir. Ezberlemeye uğraşmadan ders çalışırken gözümüzün önünde bulundurmamız bize yeteceğini düşünüyorum. Teşkilat şemasını paylaşmadan önce idare hukukuna ait bilinmesi kesinlikle önem arz eden bir kaç bilgi paylaşmayı uygun görmekteyim. Umarım faydalı olur. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. İyi çalışmalar…

 

İdare hukuku; Devlet idaresi ve kurumların yapısını, işleyişini, idari kuruluşlar ile vatandaşlar aradaki ilişkileri ve kamusal hizmetlerin sunulmasını düzenleyen hukuk dalıdır. idare hukukunun kaynakları, Anayasa. Milletlerarası Antlaşmalar. Kanun. Kanun Hükmünde Kararname, Tüzük, yönetmelik, Hukukun Genel İlkeleri, İdari Teamül ve Uygulama. Yargı İçtihatları (Mahkeme kararları), öğreti (Doktrin, bilimsel görüşler)dir.

İdare hukukunun özellikleri ise,

  • İdare hukuku genç bir hukuk dalıdır.
  • Tedvin edilmemiş bir hukuk dalıdır. (Diğer hukuk dallarında olduğu gibi kanuna bağlı metin hukuku yoktur. Kurallar dağınık hâlde bulunur).
  • İçtihadı hukuk dalıdır.
  • Bağımsız bir hukuk dalıdır.
  • Statüsel niteliktedir (Tarafların serbest iradeleriyle kararlaştırılan hukuki ilişkiler yoktur, önceden belirlenmiş statüler ve genel hukuki durumlar vardır. Vatandaşlık statüsü, öğrencilik statüsü, memurluk statüsü gibi)Bu statülerin koşullarını idare belirleyemez.
  • İdare hukuku işlemleri tek taraflıdır. (Kamu yaran esas alınarak özel mülkiyet kişinin isteğinden bağımsız kamulaştırılabilir).
  • İdare hukukundan doğan uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.

                                                  ORGANİK İDARE(İDARİ TEŞKİLAT)

—————————————-                                               —————————————-

        MERKEZDEN YÖNETİM(merkeziyet)                                                          YERİNDEN YÖNETİM

Başkent teşkilatı      Yardımcı kuruluşlar       Taşra teşkilatı                       Yer yönünden yönetim(mahalli)     Hizmet yönünden yönetim
-Cumhurbaşkanı              – Danıştay                                – İl Teşkilatı(Vali,                              -İl özel idaresi(İl genel meclisi, il                  -İdari kamu kuruluşları(KGM,DSİ,
-Başbakanlık                    – Sayıştay                                  il idare kurulu, il                               encümeni, vali)                                              OGM, SGM, VGM)
-Bakanlar kurulu              -Milli güvenlik kurulu             idare şube başkanı)                        -Belediye(Belediye meclisi,                             -Sosyal kamu kuruluşları(SGK,
-Bakanlık                          -Ekonomik sosyal konsey        -İlçe Teşkilatı(Kay-                          belediye encümeni, belediye                          İŞKUR, Basın ilan kurumu)
                                         -Yüksek planlama kurulu           makam, ilçe idare                          başkanı)                                                           -İktisadi kamu kuruluşları( KİT,
                                         -Hakimler savcılar kurulu          şube başkanı,                                 -Köy(Köy ihtiyar meclisi,                                  TEAŞ, TCDD, ÇAYKUR)
                                                                                              ilçe idare kurulu)                            köy derneği, köy muhtarı)                             -Bilimsel kültürel teknik kamu
                                                                                            -Bölge teşkilatı(Bölge                                                                                                kuruluşları(Üniversite, YÖK,
                                                                                             müdürlükleri, bölge                                                                                                  TÜBA, TÜBİTAK )
                                                                                              valiliği)                                                                                                                      -Düzenleyici denetleyici kamu
                                                                                                                                                                                                                                  kuruluşları(RTÜK, BDDK, BTK)
                                                                                                                                                                                                                                 -Kamu kurumu niteliğindeki
                                                                                                                                                                                                                                  meslek kuruluşları(Baro, borsa,
                                                                                                                                                                                                                                   TTB)

 

seo
Hakimehanim.com

Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı