GenelMedeni HukuksınavlarTestler

Medeni Hukuk Test Sınav Soruları ve Cevapları

Medeni Hukuk Test Sınav Soruları ve cevapları

1)Örf ve adet hukukunda olaya uygulanacak bir kural bulunmadığı zaman hakim kendisi kanun koyucu olsaydı önündeki mesele için nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre hüküm vermesine ne denir?

a)Kanun

b)Kanun hükmünde kararname

c)Mahkeme içtihadı

d)Hakimin hukuk yaratması

e)Hakimin kararı

2)Aşağıdakilerden hangisinin yürürlüğe girebilmesi için resmi gazetede yayımlanması gerekir?

a)Tüzük

b)Yönetmelik

c)Genelgeler

d)Örf adet kuralları

e)Doktrin

3)Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun bir alt dalı değildir?

a)Aile hukuku

b)Ticaret hukuku

c)Miras hukuku

d)Kişiler hukuku

e)Eşya hukuku

4)Aşağıdakilerden hangisi bir yorum çeşidi değildir?

a)Yasama yorumu

b)Teşrii tefsir

c)Kazai tefsir

d)Bilimsel yorum

e)Sözsel yorum

5)Kelimelerin sözlük anlamını, metin içindeki yerlerini, cümlenin kuruluş tarzını esas alan yorum yöntemine ne ad verilir?

a)Bilimsel yorum

b)Yargı yorumu

c)Lafzi yorum

d)Objektif yorum

e)Subjektif yorum

6)Aşağıdakilerden hangisi Emredici Hukuk kurallarının özelliği olamaz?

a)Zayfları koruması

b)Genel ahlakı koruması

c)Genel sağlığı koruması

d)Öğrencileri koruması

e)Kişilik haklarını koruması

7)Kanun koyucu bir kanun boşluğunu bilerek ve isteyerek bırakmışsa …………….. , kanun koyucu özen eksikliğinden dolayı, aslında düzenlemesi gereken bir hususta hüküm getirmeyi ihmal etmişse ………………………….. söz konusu olur.

Boş bırakılan yerlere ne yazılmalıdır?

a)Bilinçli-bilinçsiz

b)Dar-geniş

c)Bilerek-bilmeyerek

d)Bilerek-ihmali

e)Açık-Örtülü

8)Kanunda bir hukuki meseleye hiçbir cevap bulamıyorsa gerçek boşluk denir. Ancak cevap bulduğu halde bu cevap tatmin edici bir cevap değilse ve kanun sakatlığını veya yetersizliğini ifade ediyorsa bu boşluğa ne ad verilir?

a)Kanun boşluğu

b)Gerçek olmayan boşluk

c)Kanun sakatlığı

d)Açık boşluk

e)İhmali boşluk

9)Bir kimseye bir başkasından bir edimi yerine getirmesini, yani bir şey vermesini yapmasını veya yapmamasını isteme yetkisi tanıyan haklara ne denir?

a)Ayni hak

b)Mülkiyet hakkı

c)İntifa hakkı

d)Alacak hakkı

e)Geçit hakkı

10)Malın, malikine, mülkiyete ait bazı yetkileri kullanmama veya bu yetkiyi sınırlı ayni hak sahibinin kullanmasına müsaade etme külfeti yükleyen ve böylece hak sahibine malı kullanma ve ondan yararlanma yetkisi sağlayan ayni haklara ne ad verilir?

a)İrtifak hakkı

b)Mülkiyet hakkı

c)İntifa hakkı

d)Oturma hakkı

e)Malvarlığı hakkı

11)Ayşe tatil için Antalya’ya gitmiş ancak orada tek başına sıkılmış ve kapısını çalıp evinizde bir süre konaklayabilir miyim diye soran Fatma’ya evet demiştir. Bu durumda Fatma’nın elde etmiş olduğu hak nedir?

a)İntifa hakkı

b)Üst hakkı

c)Geçit hakkı

d)Kullanma hakkı

e)Oturma hakkı

12)Bir taşınmazın malikinin bir  tuğla fabrikası sahibine karşı, her ay fabrikaya belirli miktar toprak teslim etme borcu altına girmesi ne çeşit bir haktır?

a)Malvarlığı hakkı

b)İntifa hakkı

c)Taşınmaz yükü

d)Taşınmaz borcu

e)İrtifak hakkı

13)Herkese karşı ileri sürülebilen haklara ………….. , belirli bir kişiye veya sınırlı bir grup halindeki kişilere karşı ileri sürülebilen haklara …………….. hakkı denir.

Yukarıdaki boş bırakılan yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır?

a)Nispi-Mutlak

b)Ayni-Malvarlığı

c)Malvarlığı-Ayni

d)Mutlak-Nispi

e)İntifa-İrtifak

14)Aşağıdakilerden hangisi yenilik doğuran hakların özelliklerinden biri değildir?

a)Hakkın kullanılmasının hüküm ifade edebilmesi için şarta bağlı olması gerekir.

b)Yenilik doğuran hakta zamanaşımı söz konusu olmaz.

c)Yenilik doğuran hak usulüne uygun kullanılmakla sona erer.

d)Yenilik doğuran hak sonuç meydana getirdikten sonra bundan geri dönülmez.

e)Hiçbiri

15)Her hukuki işlemde aranması gereken şartlardan biri değildir?

a)Hukuki işlemi yapan kişi ehliyetli olmalıdır.

b)Hukuki işlemin konusu emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka uygun olmalıdır.

c)İrade beyanları mavazaalı olmalıdır.

d)İrade beyanları sağlıklı olmalıdır.

e)Hukuki işlemin konusu kişilik haklarına aykırı veya imkansız olmamalıdır.

 

seo
Hakimehanim.com

 

1-D 2-A 3-B 4-E 5-C 6-D 7-A 8-B 9-D 10-A 11-E 12-C 13-E 14-A 15-C

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

3 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı