Borçlar Hukuku

Borcun Üstlenilmesi

Borcun üstlenilmesi

Borcun üstlenilmesinin , alacağın devrinden farkı alacağın devrinde alacaklı değişmektedir. Borcun üstlenilmesinde ise borcun borçlu tarafı değişmektedir. Alacağın devrinden bir farkı daha alacağın devrinde, alacaklının alacağını borçlunun izni ve rızası olmadan bir sözleşmeye dayanarak 3. kişiye devredebilir ancak borcun üstlenilmesinde borç 3. kişiye geçtiği için alacaklının izin vermesi, rıza göstermesi gerekmektedir.

Borçlu değişme türü;

  • Bir mal varlığı bir bütün olarak bir kişiden başka bir kişiye geçerse borçlu değişir.
  • Bir mal varlığının veya işletmenin devralınması halinde borçlu değişir.

Çeşitleri

1)Borcun iç üstlenilmesi: Borcun borçlusu değişmemekte borcu üstlenen borçlunun borcunu öder ve onu borçtan kurtarır. Borcun iç üstlenilmesi niteliği itibariyle bir sözleşmedir. Borçlu ve üçüncü kişi arasında kurulur. Üçüncü kişi borçluya, borcu ödeyeceğine dair bir taahhütte bulunur. Borcu üstlenen üçüncü kişi borcu ödeyince borçlu borçtan kurtulur. Ancak ödemezse asıl borçlu, borcunu ifa etmek zorundadır. Bu durumda borçlu borcu üstlenenden teminat isteyebilir.

2)Borcun dış üstlenilmesi: Alacaklı ve borcu üstlenen taraf arasında yapılır. Borçlu borcundan kurtulur. Borcu üstlenen yeni borçlu olarak yerine geçer. Her tür borç, dış üstlenme sözleşmesinin konusu olabilir. Borçlu bu sözleşmeye katılmasına gerek yoktur. Alacaklı ve üstlenen karşılıklı öneri ve kabulle üstlenme işlemini yapabilir. Borcu üstlenen öneride bulunur. Alacaklı kabul eder, Dış üstlenme hiçbir şekle bağlı değildir. Borcun içeriği aynen devam ettiği için borcu üstlenen , defi haklarının yeni sahibi olur .

3)Mal varlığının yada işletmenin devri yoluyla borcun üstlenilmesi

Üçüncü kişi, bir mal varlığını yada işletmeyi sahibiyle anlaşarak aktif ve pasifiyle birlikte devralır. Devreden devralana, taşınmaz malın mülkiyet ve zilyetliğini geçirme, kıymetli evrakı ciro etme, fikri ve sinai haklar ile alacakları ve zilyetliği devretme borcu altına girer. İşletmenin devralındığı alacaklılara bildirildiği anda borçlar yeni devralana geçer. Ancak eski borçlu da yeni borçluyla birlikte 2 yıl süreyle müteselsil borçlu olur.

4)İşletmenin birleştirilmesi veya şekil değiştirilmesi yoluyla borcun üstlenilmesi

Bir işletme başka bir işletme ile birleşirse her iki işletmenin alacaklıları, yeni işletmeden alacakları isteyebilir.

Dış Borç üstlenilmesinin hüküm ve sonuçları

Eski borçlu borçtan kurtulur. Eski borçlunun yerine borcu üstlenen geçer.

Eski borçlunun kişiliğine bağlı olmayan ve ona karşı doğmuş bulunan her yan hak, borcu üstlenene geçer.

Eski borçlunun kişiliğine özgü yan haklar son bulur.

 

seo
borcun üstlenilmesi

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı