Borçlar HukukusınavlarTestler

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test Soruları

Borçlar Hukuku Genel Hükümler Test Soruları ve Cevapları

1)Aşağıdaki borcun sona erdirilme çeşitlerinden hangisi borcun dar anlamda sona erdirilmesidir?

a)Takas

b)Dönme

c)Fesih

d)İptal

e)Geri alma

2)Aşağıdaki ilkelerden hangisi borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden değildir?

a)İrade özerkliği

b)Nisbilik

c)Kusur sorumluluğu

d)Muvazaalık

e)Sözleşmelerde ivazlılık

3)”Her sözleşme ilişkisinde borçlu diğer taraftan bir menfaat elde etmek için yükümlülük altına girer” Bu cümle borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden hangisine girmektedir?

a)Nisbilik

b)Kusur sorumluluğu

c)İrade özerkliği

d)Sözleşmede ivazlılık

e)Muvazaalık

4)Aşağıdakilerden hangisi borçlar hukukunun yazılı olmayan kaynağıdır?

a)Kanun

b)Tüzük

c)Yargı kararları

d)Yönetmelik

e)Kanun hükmünde kararname

5)Dükkan sahibi A, müşteri B’nin almış olduğu telefon için peşin ödeme şartı getirmiştir. Bunu kabul eden B, ev aramaya çıkmış ve kirası 700 tl olan apartman dairesi için C’ ile anlaşmıştır. Girdiği masraflar çok olunca arkadaşı D’den borç alan B, bu borcunu 300 tl ve 400 tl olarak 2 taksitte ödeyeceğini belirtmiştir.

Yukarıdaki olayda sırasına göre edimleri belirten şık hangisidir?

a)Sürekli edim-Dönemli edim-Bölünebilir edim

b)Dönemli edim-Bölünebilir edim-Sürekli edim

c)Ani  edim-Bölünebilir edim -Dönemli edim

d)Ani edim-Dönemli edim-Bölünebilir edim

e)Ani edim-Sürekli edim-Dönemli edim

6)Aşağıdakilerden hangisi Alacağın devrinin çeşitlerinden biri değildir?

a)Malvarlığı ve işletmenin devralınması

b)İşletmelerin birleşmesi veya şekil değiştirmesi

c)Sözleşmenin devri veya sözleşmeye katılma

d)Borcun iç üstlenilmesi

e)Miras

7)Ahlaki vazifeden doğan borçlar—………………………………………………………..

   Sözleşmeden doğan eksik borçlar—…………………………………………………….

   Zamanaşımına uğramış eksik borçlar—………………………………………………..

   Ana babasıyla yaşayan ergin çocuğun alacağı— ………………………………….

Yukarıdaki eksik borçların türü nedir?

a)Doğuştan eksik borç- doğuştan eksik borç-Sonradan eksik borç-Geçici eksik borç

b)Doğuştan eksik borç-Sonradan eksik borç-Geçici eksik borç-doğuştan eksik borç

c)Sonradan eksik borç-Geçici eksik borç-doğuştan eksik borç-Geçici eksik borç

d)Geçici eksik borç-doğuştan eksik borç-Geçici eksik borç-Doğuştan eksik borç

e)Geçici eksik borç-doğuştan eksik borç-Geçici eksik borç-Sonradan eksik borç

8)Borçlunun, borcu hiç veya gereği gibi ifa etmediği takdirde alacaklıya karşı yerine getirmeyi önceden taahhüt ettiği bir edim nedir?

a)Cayma parası

b)Borç

c)Pey akçesi

d)Ceza koşula

e)Alacak

9)I.Genel işlem koşullarında yer alan bir hüküm açık ve anlaşılır değilse veya birden çok anlama geliyorsa, düzenleyenin lehine ve karşı tarafın aleyhine yorumlanır. II.Genel işlem koşullarındaki koşullardan biri sözleşmenin bir hükmünü değiştirme veya yeni düzenleme getirme yetkisi veren kayıt varsa bu yazılmamış sayılır. III.Dürüstlük kuralına aykırı olarak, karşı tarafın aleyhine veya onun durumun ağırlaştırıcı nitelikte hükümler konulamaz. IV.Sözleşmede yazılmamış sayılan koşullar tespit edildiyse diğerleri de yok sayılır.

Yukarıda genel işlem koşullarını içeren sözleşmeler hakkında verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

a)I-IV

b)I-II

c)I-II-III

d)I-II-IV

e)II-III

10)Açıklama sahibinin, sonucu istemediğini halde bilerek istiyormuş gibi açıklamada bulunmasına ne ad verilir?

a)Latife beyanı

b)Mutlak muvazaa

c)Nispi muvazaa

d)Zihni kayıt

e)Yalan beyan

11)A, B1’e vekalet vermek isterken isim benzerliği yüzünden yanılıp B2′ ye vekalet verirse ……………………………………….söz konusu olur. A, x sözleşmesini kuracakken, yanlışlıkla y sözleşmesini kurarsa ……………………………………………….. yanılma söz konusu olur.A, 50 ton fındık alacakken yanlışlıkla 500 ton almışsa sözleşmenin……………………………………………söz konusu olur.

Yukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla ne yazılmalıdır?

a)Sözleşmenin karşı tarafında yanılma -sözleşmenin mahiyetinde yanılma-Miktarda

b)Sözleşmenin miktarında-Sözleşmenin mahiyetinde-Sözleşmenin karşı tarafında

c)Sözleşmenin karşı tarafında yanılma -Miktarda-Sözleşmenin niteliğinde

d)Sözleşmenin Niteliğinde-sözleşmenin mahiyetinde yanılma-Miktarda

e)Sözleşmenin karşı tarafında yanılma -Sözleşmenin konusunda -Miktarda

12)Aşağıdakilerden hangisi 3. kişini fiilini üstlenme niteliği taşıyan sözleşmelerden biridir?

a)Rehin sözleşmesi

b)Garanti sözleşmesi

c)Karz sözleşmesi

d)Taşınmaz satımı sözleşmesi

e)Kira sözleşmesi

13)Aşağıdakilerden hangisi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğünü doğuran hallerden biri değildir?

a)Hukuki işlem yeteneğinin yokluğu

b)Şekle aykırılık

c)Cebri icra

d)İmkansızlık

e)Hukuka ve ahlaka aykırılık

14)Aşağıdakilerden hangisi TBK 31 de düzenlenen yanılma hallerinden biri değildir?

a)Miktarda yanılma

b)Saikte yanılma

c)Sözleşmenin mahiyetinde yanılma

d)Sözleşmenin konusunda yanılma

e)Karşı tarafın niteliğinde yanılma

15)Aşağıdakilerden hangisi Sebepsiz zenginleşmenin şartlarından değildir?

a)Malvarlığının zenginleşmesi

b)Malvarlığının fakirleşmesi

c)Zenginleşme ve fakirleşme arasında uygun illiyet bağının olması

d)Haklı bir sebebin bulunmaması

e)Zenginleşme miktarının kanunda belirlenen tutarın altında olmaması

 

seo
hakimehanim.com

 

1-A 2-D 3-D 4-C 5-D 6-D 7-A 8-D 9-E 10-D 11-A 12-B 13-C 14-B 15-E

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı