GenelHukuk BaşlangıcısınavlarTestler

Hukuk başlangıcı-Hukuka giriş test soruları-2-

Hukuk başlangıcı-Hukuka giriş test soruları ve cevapları -2-

1)I.Hukuk kurallarının kaynağı beşeri iradedir. Din kurallarının kaynağı ilahi iradedir. II.Hukuk kurallarının muhatabı devlettir. Din kurallarının muhatabı evrenseldir. III.Hukuk kuralları zamanla değişebilir. Din kuralları da zamana göre uyarlanabilir. 

Yukarıda hukuk kuralları ve din kurallarının özellikleri verilmiştir . Bu özelliklerden hangisi yada hangileri yanlıştır?

a)I-II-III

b)I-II

c)I

d)II-III

e)III

2)2010 yılında ölmüş olan D’nin mirası torunları A ve B ‘ye kalmıştır. Bu durumda mirası torunlar nasıl kazanmışlardır?

a)Aslen

b)Devren

c)Tesisen

d)İyiniyetle

e)Hiçbiri

3)Aşağıdakilerden hangisi karma nitelikli bir hukuk dalıdır?

a)İş hukuku

b)Sosyal güvenlik hukuku

c)İdare hukuku

d)Genel kamu hukuku

e)Ticaret hukuku

4)Kanunun yasakladığı bir sonucu izin verdiği araçlarla elde etmeye ne denir?

a)Metrukiyet

b)Kanuna karşı hile

c)Ahde vefa

d)Normatiflik

e)Hukukilik

5)Aşağıda verilen kamu hukuku özel hukuk özelliklerinden hangisi yada hangileri doğrudur?

I.Kamu hukuku özel hukuktan üstündür.

II.Kamu hukuku kuralları ve özel hukuk kuralları emredicidir.

III.Kamu hukuku işlemleri devlet ve vatandaşlar olarak 2 yanlıdır. Özel hukuk işlemleri de karşılıklıdır.

IV.Kamu hukuku işlemleri icraidir. Özel hukukta icrai karar alma ve bunu kendiliğinden uygulama hakkı yoktur.

a)I-II

b)I-III

c)I-IV

d)II-III-IV

e)I-II-III-IV

6)I.Adli yargının ara derece mahkemesi bölge idare mahkemesidir. II.Adli yargının üst derece mahkemesi yargıtaydır. III.İdari yargının üst derece mahkemesi Danıştaydır. IV. İdari yargının ara derece mahkemesi Bölge adliye mahkemesidir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

a)I-IV

b)I-II

c)III-IV

d)II-III

e)I-II-III-IV

7)Aşağıda yapılan norm sıralamasında doğru seçenek hangisidir?

a)Anayasa-Kanun-Milletlerarası anlaşma-Kanun hükmünde kararname

b)Anayasa-Kanun-Kanun hükmünde kararname-Milletlerarası anlaşma

c)Anayasa-Milletlerarası anlaşma-Kanun-Kanun hükmünde kararname

d)Milletlerarası anlaşma- Anayasa-Kanun-Kanun hükmünde kararname

e)Milletlerarası anlaşma- Anayasa-Kanun hükmünde kararname-Kanun

 

[ads1]

8)Aşağıda kanunların geçmişe uygulanması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Kural olarak kanunlar geçmişe uygulanmaz.

b)Özel hukukta kamu düzenine ilişkin olan kanunlar geçmişe uygulanabilir.

c)Ceza hukukunda Failin lehine olan kanun geçmişe uygulanabilir.

d)Muhakeme hukukunda kanunlar derhal uygulanır.

e)Hiçbiri

9)Aşağıda verilen kamu hukuku-özel hukuk ayrımındaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Özel haklardan yararlanmada eşitlik vardır. Kamu haklarında bireylere ayrım yapılır.

b)Özel haklardan ve kamu haklarından sadece vatandaşlar ve çifte vatandaşlar yararlanabilir.

c)Özel haklar gelişmiş haklardır. Kamu hakları gelişmekte olan haklardandır.

d)Özel haklarda özel hukuk , kamu haklarında kamu hukuku uygulanır.

e)Hiçbiri

10)Bir kişinin hakkı başka kişi tarafından ihlal edilmiş olabilir. Kişiler bu durumda haklarını korumalıdır. Hakkını korumanın bir çok yolu vardır. Peki aşağıda verilen koruma yollarından hangisi farklı bir koruma yöntemidir?

a)Eda davası

b)Tam yargı davası

c)Meşru müdafa

d)Kuvvet kullanma

e)Talep Yolu

 

seo
hakimehanim.com

 

1-D 2-D 3-A 4-B 5)C 6)D 7)C 8)E 9)B 10)E

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı