ders notuGenelVergi Hukuku

Vergi Hukuku Ders Notu

Vergi Hukuku

Kurumlar vergisi

Kurumlar vergisine; Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler, iş ortaklıkları tabidir.

Kurumlar vergisinde vergilendirme hesap dönemi olarak bilinir.

Kurumlar vergisi beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar ödenir.

Kurumlar vergisinde oranlar ; Hava-%5, Kara-%12 Deniz-%15  dir.

Kurum kazancının vergilendirildikten sonra kar dağıtımının yapılması yerine kazancın hukuki yollar kullanılarak vergi matrahı dışına çıkarılarak ortaklara aktarmaya örtülü kazanç denir.

Kurumlar vergisi beyan üzerine tarh olur.

Mal veya hizmetin maliyetine kar payı eklenerek emsal fiyatın bulunmasına maliyet artı denir.

Emsal fiyatın tespitinde; karşılaştırılabilir fiyat, maliyet artı, yeniden satış fiyatı, mükellefçe belirlenen yöntem kullanılacak yöntemlerdendir.

Aynı yöntemin farklı kararlaştırılabilir kontrol dışı işlem verilerine uygulanmasından elde edilen değişik fiyat dizisine emsal fiyat aralığı denir.

İşletmenin vergi sonrası kalan karının bir kısmının dağıtılmayarak işletmenin bünyesinde bırakılmasına yedek akçe denir.

Ölçülerinden herhangi biri(sermaye, kar payı, oy hakkı) %50 den fazla ise kontrol edilen kurum olur.

Kamu muafiyeti olan kamu dışı kurumlar : Eğitim, kültür, sağlık kurumları, kreş , bakımevi, askeri kantinler, sergi, fuar, panayır….

Tamamı kazançtan indirilen kurumlar: Eğitim, sağlık, kızılay…

Emlak vergisi

Uygulanması kanunla belediyelere bırakılmış olan vergilerdir.

Emlak vergisi ; bina vergisi ve arazi vergisi olarak 2 ye ayrılır.

Bina vergisinin mükellefi , intifa hakkı sahipleri ve binanın malikidir.

Binaya malik olma 2 şekilde olur. Paylı ve elbirliği ile mülkiyettir. Paylı mülkiyet hisseleri oranında vergi mükellefi olurlarken elbirliği ile mülkiyette zincirleme olarak sorumlu olurlar.

Bina vergisi matrahı binanın vergi değeridir.

Bina vergisi oranı meskenlerde binde 1, binalarda binde 2 dir.

Emlak vergisi ödeme zamanı, birinci taksidi mart-nisan-mayıstır ikinci taksidi kasım ayındadır.

Arazi vergisinden daimi muaflıklar, üniversite, belediye, köy, mezarlık, TSK arazisi, Toki ye ait arsalardır. Geçici muaflıklar ise ağaçlandırılan arazilerde 50 yıl bataklık ve çalılıklarda 10 yıldır.

Veraset ve intikal vergisi

Vergi konusu , malın hükmen başka birine ait olduğu çıkarsa 1 yıl içinde iade edilir.

Bu vergi, paylaşılmamış ve paylaşılmış olarak ikiye ayrılır. Paylaşılmamış olan, mirasçılara geçmeden terekenin tamamı üzerinden vergi alınmasıdır. Paylaşılmış olan ise tereke paylaşıldıktan sonra sonra her bir mirasçıdan ayrı ayrı vergi alınır.

Veraset ve intikal vergisinde vergi mükellefi olmayanlar; Kamu idareleri, siyasi partiler, yabancı devlet temsilcilikleri, kamu yararına kurulan din, eğitim, spor vb kurumlar, kamuya yararlı dernekler, emekli yardım sandıkları, SGK, Vakıflar.

Veraset intikal vergisi hesabı advaloremdir.

Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş , Mükellef Türkiye’de ise: 4 ay içinde beyan edilir.

Ölüm Türkiye’de gerçekleşmiş , Mükellef Yurtdışında ise 6 ay içinde beyan edilir.

Ölüm Yurtdışında Mükellef Türkiye’de ise 6 ay içinde beyan edilir.

Ölüm Yurtdışında Mükellef Yurtdışında ise 4 ay içinde beyan edilir.

Her ikisi de farklı ülkelerde ise 8 ay içinde beyan edilir.

Veraset intikal vergisinde tarhiyat; Mükellef beyanı ile olursa ön tarhiyattır. Mükellefin beyanı idarenin tespit ettiğinden fazla ise kesin tarhiyat yapılır.

Veraset intikal vergisi tahakkuk ederse ödenir. 3 yılda mayıs-kasım aylarında ödenir.(Toplam 6 taksit)

Veraset intikal vergisinde 2 . tarhiyatta menkul mal ve gemiler emsal bedel ile değerlendirilir.

Motorlu taşıtlar vergisi

Motorlu taşıtların vergilendirilmesi motorlu taşıtların  trafik sicili ile ulaştırma bakanlığı tarafından tutulan sicil hava vasıtaları siciline kayıt ve tescille başlar.

Motorlu taşıtlar mükellefleri olan herhangi bir değişikliği 1 ay içinde bildirmelidir.

Motorlu taşıtlar vergisi Ocak ayında tahakkuk eder. Ocak ve Temmuz aylarında ödenir.

Motorlu taşıtlar vergisinde gider olarak yazılan taşıtlar: Minibüs, otobüs, kamyonet, çekici,Ticari amaçlı helikopter ve uçak, Taşıt kiralama faaliyetiyle uğraşanların kiraya verdiği taşıtlar.

Özel amaçlı kullanılan yat, kotra ve teknelerden vergi alınmaz.

Katma değer vergisi

Katma değer vergisinin konusu, ticari sinai faaliyet sonucu teslim ve hizmettir. KDV ye tabi malların satışı hediye edilmesidir. Trampadır. Mal hizmet ithalatıdır. Posta telefon teleks, petrol taşıma vb.

Malın teslimi veya hizmetin yapımı KDV yi doğuran olaydır.

Teslim ve hizmet sonucu ödenen bedele KDV matrahı denir.

Katma Değer vergisi mükellefi; mal teslimi, hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanlar, ithalatta mal ve hizmet ithal edenler, Transit taşımalarda gümrük veya geçiş işlemine muhatap olanlar, PTT işletme genel müdürlüğü, RTÜK, Milli piyangoŞans ve talih oyunları terdip edenler vb. dir.

%1 vergilendirilenler: un, yufka, kuru meyve, fındık, buğday,mercimek, patates, zeytin, pamuk,yün, taze meyve sebze,bisiklet, 150 metre kareye kadar konut,cenaze vb.

%8 ile vergilendirilenler: kümes hayvanları, balık, simit, şeker,poğaça, süt, yumurta, doktorlar, ilaç , sinema, kitap , kırtasiye vb.

%18 ile vergilendirilenler:Benzin, otobüs, kamyon, beyaz eşya, mobilya, mühendis, avukat.

seo
hakimehanim.com

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı