Miras HukukusınavlarTestler

Miras Hukuku Test Soru ve Cevapları

Miras Hukuku Test Soru ve Cevapları

1)I. Sağ kalan eş miras bırakanın altsoyu ile mirasçı olursa mirasın dörtte 2 sini alır. II. Sağ kalan eş miras bırakanın ana ve baba ve bunların altsoyu ile birlikte mirasçı olursa mirasın dörtte 1 ini alır. III.Miras bırakanın büyük ana ve büyük babaları ve onların çocukları ile mirasçı olursa, mirasın dörtte 3 ünü alır. IV. Yukarıda sayılanların hiç biri yoksa mirasın tamamı eşe kalır.

Yukarıda numaralı cümlelerin hangisi yada hangileri doğrudur?

a)I-II-IV

b)I-II-III

c)I-IV

d)III-IV

e)II-IV

2)Aşağıda evlatlık ve miras ilişkisi kurulan cümlelerden hangisi yanlıştır?

a)Evlatlığın mirasçılığından bahsedebilmek için geçerli bir evlatlık ilişkisi olmalıdır.

b)Evlatlığın evlat edinmeden önceki kendi ailesine mirasçılığı devam eder.

c)Evlatlık tek başına mirasçı olabilir.

d)Evlatlık evlat edinenin diğer çocuklarıyla birlikte mirasçı olursa mirasın yarısını alır.

e)Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamaz.

3)Vasiyetname yapabilmek için hangi yaşta bulunmak gerekir?

a)15 doldurmak

b)16 doldurmak

c)17 doldurmak

d)18 doldurmak

e)25 doldurmak

4)Bir memurun katılımıyla, kanunun öngördüğü usullerde gerçekleştirilen vasiyetnameye ………………………………, vasiyetçinin tek başına baştan sona el yazısı ile yaptığı vasiyetnameye …………………………………, kanunun belirttiği olağanüstü bir durum olduğu zaman 2 tanık huzurunda yapılan vasiyetnameye ………………………………….. denir.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere sırasıyla hangileri gelmelidir?

a)Sözlü-El yazılı-Resmi

b)El yazılı-Resmi-Sözlü

c)Resmi-El yazılı-Sözlü

d)Sözlü-Resmi- El yazılı

e)Resmi-El yazılı-Sözlü5)Aşağıda Vasiyetname ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Resmi vasiyetname, iki tanığın katılımıyla resmi bir memur tarafından düzenlenir.

b)El yazılı vasiyetnamedeki maksat, vasiyetnamenin üzerinde vasiyetçinin el yazılı olarak imzasının bulunmasıdır.

c)Resmi vasiyetname düzenleten vasiyetçi vasiyet yazıldıktan sonra okuması için vasiyeti alır ve okur.

d)Sözlü vasiyetname eğer miras bırakanın sonradan vasiyetname yapma olanağı varsa 1 ay içinde hükümsüz olur.

e)El yazılı vasiyetnamede yıl-ay-gün belirtilmek zorundadır.

6)Aşağıdakilerden hangisi resmi vasiyetnamenin düzenlenmesinde memur veya tanık olarak atanabilecek kişi hangisidir?

a)Okur yazar olmayan

b)Fiil ehliyeti olmayan

c)Miras bırakanın eşi

d)Miras bırakanın avukatı

e)Miras bırakanın alt soy kan hısımı

7)I.En az 15 yaşını doldurmuş olmak

II.Ayırt etme gücüne sahip olmak

III.Ergin olmak

IV.Kısıtlı olmamak

Yukarıda sayılanlardan hangileri miras sözleşmesi için miras bırakanın taşıması gereken özelliklerden biridir?

a)I-II-III

b)II-III

c)III-IV

d)II-IV

e)II-III-IV

8)A, eşi olan B ile yapmış olduğu bir miras sözleşmesi ile bütün mal varlığını ölünceye kadar bakma edimi karşılığında B’ye bırakmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi miras sözleşmesinin kendiliğinden sona ermesine yol açmaz?

a)B’nin A’ya karşı ölünceye kadar bakma edimini yerine getirmemesi

b)B’nin A’dan önce ölmesi

c)A ile B nin boşanması

d)B’nin A’ya karşı mirastan yoksun kalacak fiil işlemesi

e)A’nın ölmesinden önce evliliğin yokluğuna karar verilmesi

9)Aşağıda mirastan feragat ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)Mirastan feragat ivazlı şekilde olur.

b)Mirastan feragat tam feragat ise mirasçı, mirasçı sıfatını kaybeder.

c)Mirastan kısmi feragatte feragat eden mirasçı, mirasçı sıfatını kaybeder.

d)Mirastan feragat ivazlı şekilde yapılırsa feragat edenin alt soyu içinde sonuç doğurur.

e)Feragat belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması halinde feragat hükümden düşer.

10)Mirasbırakanm terekesinde tasarruf yetkisinin olmadığı miras hissesine ne ad verilir?

a)Saklı pay

b)Yasal miras payı

c)istihkak payı

d)Ayrılamaz Mal

e)Kanuni kesin miras payı

11)Aşağıdakilerden hangisi Ölüme bağlı tasarrufların iptal edilme nedenlerinden biri değildir?

a)Şekil noksanlığı

b)Ehliyetsiz olmak

c)Aldatma ile yapmak

d)Hukuka aykırı olmak

e)Korkutmanın sonrasında 1 ay içinde vazgeçmiş olmak

12)Saklı payına tecavüz edilen mirasçılar tarafından, miras bırakanın ölüme bağlı tasarrufu ile saklı payı aşacak kadar miras bıraktığı kişilere karşı açılan davaya ne ad verilir?

a)Veraset ilamı davası

b)Miraslıkta ortaklığın giderilmesi davası

c)Tenkis davası

d)Zümre davası

e)İstihkak davası

13)Aşağıda mirasın reddi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)Mirasın reddini hem kanuni mirasçılar hem atanmış mirasçılar yapabilir.

b)Mirasçılar mirasın bir bölümünü reddedip diğer bölümünü alabilir.

c)Mirasın reddi kayıtsız şartsız olmalıdır.

d)Mirasın reddi 3 ay içinde yapılmalıdır.

e)3 aylık süre gerektiğinde uzatılabilir.

14)Mirası paylaşma sözleşmesinin şekil şartı hangisidir?

a)Ona biçiminde noter senedi

b)Şekle tabi değil

c)Sulh hakimi tarafından yapılan resmi şekil

d)Düzenleme biçiminde noter senedi

e)Adi yazılı şekil

 

seo
hakimehanim.com

 

1-D 2-D 3-A 4-E 5-B 6-D 7-E 8-A 9-B 10-A 11-E 12-C 13-B 14-E

Etiketler
Daha Fazla Göster

7 Yorum

 1. Babam bana kendi istegiyle ev verdi sonra abime de bir daire vermek istemis abim arkadasinin ustune verdirmis evi direk kendi ustune almadan .almanyada 5 kardesim daha var ailem onlarla gorusmuyor.babamin 5 dairesi daha var o evleride arkadasinin ustune verdirmis kardeslerim almasin diye.diger kardeslerim benim evimi alabilirler mi

   1. Evet mirastan mal kaçırma sayılıp tenkis davası açılabilir ve paylar paylaştırılabilir. Ancak bu davanın açılabilmesi için muris in ölmüş olması gerekir.

 2. Selam Ben Köyde bir arsa Almak istiyorum satan Kisinin üzerinde Tapu yalniz toplam 5 kisilermis mirascilar 2 Kisi stiyor ama 3 kisinin Haberi yok arsayi aldigimde bir sorun cikarmi
  Yani kisacasi Ölenin oglunun birinde tapu hak sahibi 5 kisi .

  1. Eğer tapuda malın sahibi olarak 5 kişi varsa size satacak olan 2 kişi sadece kendi paylarını satabilir . Arsanın hepsini satamaz. buna toplu mülkiyet denir. Toplu mülkiyette pay oranları 1/3, 1/6 gibi kesirli bir şekilde tapuda yazılı ise buna paylı (müşterek) mülkiyet, paylar tapuda yazılı değilse buna elbirliği (iştirak) halinde mülkiyet denir. Müstakil parsel alırsanız taşınmazın tamamına sahip olursunuz, kimseyle hissedar olmazsınız. Parselinizin sınırları bellidir. Bu parselin her yerine sahipsiniz demektir. Oysa hisseli (paylı) taşınmaz almak her zaman risklidir.
   Yani 5 metre olduğunj varsayalım arsanın 2 kişinin sağ taraftan 2 metresi var bunu size satarlarsa bir sorun olmaz . Ama siz 5 metrenin tamamına sahip 5 kişiden( payı belli olmadan) onların hakkı kadar bir yer alacaksanız bu birçok sorun doğurur. Uzak durmak gerekir kısacası . Diğer mal sahiplerin izni olmadan bir hisse satmak bile kişinin iptal davası açma hakkına neden olur .

   1. Eğer kişilerin malları tapuda adım adım yazmıyorsa bunu 5 kişi gidip yazdırmalı ve size sadece 2 kişi kendi payını satabilir. Diğer 3 ünün haberi olmadan zaten bişe yapılamaz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu
Kapalı