ders notuGenelUluslararası Hukuk

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Uyuşmazlık Çözümü

Birleşmiş milletler deniz hukuku sözleşmesi uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini istemektedir. Sözleşme, uyuşmazlıkların çözümünde taraf iradelerini göz önünde tutmaktadır. Taraf iradeleriyle çözüme kavuşulmazsa Zorunlu yargı ve Hakemlik yollarına başvurulur. 

1982 Deniz Hukuku  Sözleşmesi kendisine başvurulabilecek organ olarak ,Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Uluslar arası Adalet Divanı, Ad Hoc Hakem Mahkemesi, Özel Hakem Mahkemesini belirlemiştir. Taraflar bu mahkemelerden birini seçer ve davasını açar. Eğer seçemiyorlarsa Ad Hoc hakemlik mahkemesi davaya bakar.

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi Almanya’nın Hamburg şehrindedir. Uluslar arası hukuk kişiliğine sahip örgüt niteliğinde bir mahkemedir. Mahkeme 2017 yılı itibariyle 21 hakimden oluşur. Hakimler 9 yıl görev yapar ve tekrar seçilebilirler. Mahkeme başkanı ve yardımcısı 3 yıllık süreyle seçilir ve görev yapar. Mahkeme üyeliği ile bağdaşmayan bir iş yapan kişi mahkeme üyeliğinden men edilir. Mahkeme üyeliği ile bağdaşmayan işler, siyası ve idari işlerle veya denizin yada deniz yatağının ticari amaçlarla kullanımı, danışmanlık veya avukatlık yapmaktır. Deniz hukuku mahkemesi 2 özel daireden oluşmaktadır. Bu daireler , Balıkçılık uyuşmazlıkları dairesi ve deniz çevre uyuşmazlıkları dairesidir. Mahkemenin önüne dava getirme ya tek taraflı bir başvuru yada tahkimname yoluyla olur. Bu mahkemede yazılı sözlü olmak üzere 2 aşama bulunmaktadır. Yazılı aşamada her türlü delil ve iddialar sunulurken sözlü aşamada mahkeme tarafından ajanlar, danışmanlar, avukatlar, bilirkişiler ve tanıklar dinlenir.

[ads1]

Ä°lgili resim

Deniz hukuku mahkemesinin genel olarak görevi 2 tanedir. Bunlar danışma görüşü verme, ve uyuşmazlıkları çözme olarak davalara bakmaktır. Bu davalar kişisel olabileceği gibi maddi de olabilir.

1)Danışma görüşü verme

– Deniz yatağı uyuşmazlıklar dairesi, herhangi bir önerinin sözleşmeye uygun olup olmadığı konusunda danışma görüşü verir.

– Deniz yatağı uyuşmazlıkları dairesi karşılaşılan hukuki sorunlar hakkında danışma görüşü verebilir.

– Diğer anlaşmazlar ışığında hukuki sorunlarla ilgili görüş verebilir.

2)Davalara bakma yetkisi

Davalara bakma 2 şekilde olabilir demiştik. Bunlar kişisel ve maddi olur demiştik. O yüzden ayrı ayrı incelemek daha doğru olacaktır.

a)Kişisel yargı yetkisi: Kural olarak sözleşmeye taraf devletleri yargılayabilir. Gerçek veya tüzel kişiler mahkemede yargılanabilir. Ancak mahkeme yargı yetkisini kabul edilmiş olma şartını aramaktadır. Yani yargılayacağı kişi mahkemeyi tanıyor ve kabul ediyor olmalıdır.

[ads1]

b)Maddi yargı yetkisi:Bu yetki mahkemenin hangi tür uyuşmazlıklara bakmakta görevli olduğu incelenmektedir. Mahkeme, 1982 Birleşmiş Milletler deniz Hukuku Sözleşmesinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili her türlü uyuşmazlıklara bakmaktadır.(Kıyı devletinin ulaşım, uçuş, denizaltı kabloları konularında sözleşmeye aykırı davranması, kıyı devletinin ulusal mevzuata aykırı davranması, Kıyı devletinin deniz çevresinin korunmasına aykırı davranması, kıyı devletinin balıkçılık, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı konularında yargı kuruluşlarına itiraz etmesi ) Tabi bu yargı yetkisi 1982 birleşmiş Milletler deniz Hukuku Sözleşmesinin içinde yer alan kurallarla sınırlı kalmamakta başka anlaşmalara da mahkemenin yargı yetkisini kabul etmesi halinde bakmaktadır. (Gemilerin durdurulması derhal son verilmesi ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasına karar verebilir)

Mahkeme karardan önce gizli müzakere yapar ve her müzakere sonuca ulaşır. Mahkemenin verdiği karar nihai niteliktedir. Bağlayıcıdır. Mahkemeni kararlarını temyiz etmek mümkün değildir. Uyuşmazlık çıkması durumunda taraflardan her biri mahkemeden kararın yorumlanmasını talep edebilir. Yeni bir durum ortaya çıkarsa karar gözden geçirilir.

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı