GenelHukuk BaşlangıcıMakaleler

Hukuktaki Temel Kavramlar|Altın değerinde

Hukukta bilinmesi altın değerinde olan kelimeler

Hukuk: Geniş bir tanıma sahip olan hukuk kelimesi genel olarak toplumu düzenleyen ve devlet tarafından bir güçle desteklenen kuralların bütünüdür. Bireylerin birbirleriyle ilişkileri, bireyin devletle ilişkileri hukukun alanına girmektedir.

Yaptırım: Bireylerin birbirleriyle olan ilişkilerde yada devletin bireyle , bireyin devletle olan ilişkilerinde yanlış yapılan şeyler olduğunda karşılaşılan tepkiye yaptırım diğer adıyla müeyyide denir.Cebri icra, ceza , tazminat yükümlülüğü, toplum tarafından kınanma bir çeşit yaptırımdır.

Cebri icra: Kurallara uymayan kişileri devletin yardımıyla kuralları yerine getirmeye zorlamaktır.
Ceza: Kanuna karşı gelen kişilere uygulanan yaptırımdır. Bir çeşit yaptırım türüdür.

İdari işlem: İdarenin hukuki sonuç doğurmak, değiştirmek yada ortadan kaldırmak için yapmış olduğu tek taraflı işlemdir.

Davacı: Bir olay yüzünden karşı tarafa dava açan kişidir.

Davalı: Kendisine dava açılan kişidir.

Müflis: İflas edildiğinde , borçlu kişiye verilen isme müflis denir. 

Edim: Borçlunun yerine getirmek zorunda olduğu davranış biçimidir.

Hukuki olay: Hukuk düzeninin kendisine sonuç bağladığı olaydır.

Şüpheli: Suç işlediği iddiasıyla adına soruşturma başlatılan kişiye şüpheli denir.

Sanık: Şüpheli hakkında savcılığın iddianame düzenleyerek dava açmasından sonra şüpheli sıfatı yerini sanık sıfatına bırakır.

Müdafii: Genel olarak savunan kişi olarak bilinir.  Bu terim ceza hukukunda daha sık kullanılmaktadır. Suçlunun avukatı olarak bilinen bu terim, şüpheli yada sanığın avukatıdır. 

Vekil: Bir yargılamada suçtan zarar gören kişiyi yada katılanı savunan avukata denir.

Müşteki: Şikayette bulunan kişi. Davacı olan kişi. Bu kişi avukat olabileceği gibi direkt olarak şikayeti olan kişide olabilir. 

İkrar: Kabul etme, bir şeyleri gizlemeden açıkça söylemek.

Müvekkil: Kendisini temsil ettiren kişi. 

Muaccel: Bir borcun ödenmesi gereken hale gelmesidir.

Mahcur: Vesayet altına alınmış korunan kişi.

Tensip: Uygun bulmak

İfa: Yükümlü olunan bir işi yapmak yada borcu ödemek.

İntifa Hakkı: Başkasına ait malı kullanma, o maldan yararlanabilme hakkı.

Eda: Borçlanılan şey, borcun konusu. 

Yargı: Hukuk kurallarının bağımsız ve tarafsız mahkemelerce belli bir olaya uygulanmasıdır.

Re’sen: Tek olarak kendi başına, kendiliğinden.

Rüçhan: Öncelik, üstünlük, imtiyaz.

Kanuni müşavir: Vesayet altına alınmasına gerek olmayan ancak fiil ehliyetinden kısmen mahrum edilmesi kendi yararına olan reşit kimseye, bazı işler için görüşü alınmak üzere mahkemece atanan danışman.

 

seo
hakimehanim.com

 

 

Yazmış olduğum makalede T.C Adalet Bakanlığının sözlüğü kaynakça olarak kullanılmıştır.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı