ders notuTıp Hukuku

Tıp Hukuku | Ders Notu

Tıp hukukundan sınava girecek olanlar için hazırlanmış kısa ve öz olarak bilgiler yer almaktadır. Bilgiler 2 kaynak kitap okunduktan sonra çıkartılmış özet bilgilerdir.

 • 1871’de Genel sağlık idaresi tüzüğü oluşturulmuş ve memleket hekimleri oluşturulmuştur.
 • Hasta hakları, sanayi devrimi sonrası çıkan ikinci kuşak haklarında yer alır.
 • Lizbon hasta hakları bildirgesi 1981′ de yapılmıştır.
 • Amsterdam Bildirgesi 1994′ de yapılmıştır. (Diğer adı hasta haklarını geliştirme bildirgesidir.)
 • Biyotıp sözleşmesi 1996′ da yayımlanmıştır.
 • 1998 yılında hasta hakları yönetmeliği (HHY) yayımlanmıştır.
 • Hasta haklarını ilk düzenleyen metin” hipokrat” yeminidir.
 • Tıp hukukuna ilişkin yasalar önceden Hammurabi kanunlarında yer almıştır.
 • Eski çağda hastalarla ilgilenenlere Asklepiad denir.
 • Sağlık meslekleri; Tabip, diş tabibi ve dişçi, ebe, sünnetçi, hemşiredir.
 • İnsan anatomisini doğru bulan kişi Vesalius’ dur.
 • Serbest çalışan hekim ve hasta arasında kurulan sözleşme ‘hekimlik sözleşmesi’dir.
 • Borçlar hukukuna tabi sözleşmeler ‘Tedavi sözleşmesi’dir.
 • Hekim hasta arasındaki ilişki belli bir süre devam ediyorsa buna hizmet akdi denir.(Örnek , aile hekimi-hasta arasındaki ilişki)
 • Özel hastanelerde yapılan her türlü muayene Vekalet sözleşmesine girer.
 • Şuur kaybı bulanan hastaya müdahale etme Vekaletsiz iş görme sayılır.
 • Hekim ile hasta arası anlaşma eser veya sonuca yönelikse ‘istisna sözleşmesi’ olur.
 • Dişçilerin yapmış olduğu kanal tedavi Vekalet sözleşmesine girer.
 • Dişçilerin yapmış olduğu diş protezleri ise Eser sözleşmesine girer.
 • Devlet hastanesinde hekim ve hasta arasındaki ilişki vekalet sözleşmesine girer.
 • Hekimin yükümlülükleri, Teşhis ve tedavi-Aydınlatma-Sadakat ve özen-Kayda geçme-Sır saklama.
 • Uzman olmayanlar, Radyoloji, mikrobiyoloji, biyokimya, küretaj yapamazlar.
 • Hekimlerin yükümlülüğü olan aydınlatmanın türleri; Tedava-Otonomi-Riziko-Müdahalesiz kalma Sonucu-Alternatiflere ilişkin aydınlatma.
 • Aydınlatmanın ögeleri; Yeterlilik-Bilgilendirme-Gönüllülük
 • Zorla tıbbi müdahale yapabilmek için ; Kanuni dayanak ve meşru bir amaç olmalıdır.
 • Umumi Hıffızısha Kanunu 88. maddesiyle Çiçek aşısını zorunlu yapmıştır.
 • Moleküler Genetik İnceleme (dna) sadece hakim kararıyla olabilir.
 • Bir cezanın üst sınırı 2 yıldan az ise kişiden kan, tükürük, cinsel salgı alınamaz.
 • Tıbbi müdahalenin zorunlu ve gerekli olmasına Endikasyon denir.
 • Kan bağışı , Rahim tahliyesi, Sterilizasyon tıbbi endikasyona girmez.
 • Hekimin standart uygulamayı uygulamaması, beceri eksikliği, hastaya tedavi verememesi ‘malpraktis’ e girer.
 • Hekimin kusurlu davranışı ile oluşan zarara ‘Malpraktis’ denir.
 • Hekimin kusursuz davranışına ‘komplikasyon’ denir.
 • Hekimin komplikasyon sonucu oluşan zarardan sorumlu olmaması için; Teşhis tedavi hatası olmamalıdır ve Aydınlatma +kayıt+ arşiv tam tutulmuş olmalıdır.
 • Kişinin kendi isteği ile çocuk yapma yeteneğinin kaldırılmasına ‘Sterilizasyon’ denir.
 • Kadınlarda sterilizasyonu, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile genel cerrah yapabilir. Erkeklerde ise , ürolog, genel cerrah, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ile pratisyen hekim yapabilir.
 • Üreme ve cinsel faaliyette bulunmanın kaldırılmasına, Kastrasyon denir.
 • Kastrasyon yapılabilmesi için Tıbbi zorunluluk olmalı ve hekim tarafından yapılmalıdır.
 • Fiziken her iki cinsin özelliklerini taşıyanlara Hermafrodit denir.
 • Ergenlik öncesi dönemde başlayan kadınların kendini erkek, erkeklerin kendisini kadın gibi görmesine Transseksüelizm denir.
 • Karşı cinse ait kıyafetleri kullanmaya ise Travestizm denir.
 • Kişilerin kendi cinslerine yönelmesine Eşcinsellik denir.
 • Hekimlerin sorumluluktan kaçmak için gerekli olmayan prosedürleri de yapmasına Pozitif defansif tıp denir.
 • Tıbben gereksiz uygulamaları yapmak ve riskli hastalardan kaçınmaya ise Negatif defansif tıp denir.
 • Çocuk düşürme suçunu, sağlık personeli ve yetkisiz kişi işleyebilir.
 • Gebeliğin sonlandırılmasında yetkili olanlar, Sağlık personeli kadın doğum uzmanı ve pratisyen hekimdir.

 

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı