GenelMakalelersınavlar

HAKİMLİK MÜLAKAT SORULARI

Hakimlik mülakatı soruları

Aşağıda önceki yıllarda hakim adaylarına sorulan mülakat soruları ve sonlara doğru ise çıkması mühtemel sorular yazılacaktır.

1-Bilirkişilik kurumu hakkında bilgi veriniz.

2-Denkleştirici ve Dağıtıcı adalet nedir?

3-Hakkın kötüye kullanımı ne demektir?

4-Şüpheli ve sanık arasındaki fark nedir?

5-İdari yargıda dava türleri nelerdir?

6-AİHM’nin kararlarının Türk Yargı sistemindeki yeri nedir?

7-Malvarlığına karşı suçlar nelerdir?

8-Kullanma hırsızlığı nedir?

9-Yağma hakkında bilgi veriniz.

10-Hakkı olmayan yere tecavüz ne demektir?

11-Karşılıksız yararlanma nedir?

12-TCK’ da yer alan yabancı kanunun göz önünde bulundurulması ne demektir?

13-1982 Anayasasına göre hakimlik teminatı nedir ?

14-Medeni hukuktaki yorum yöntemleri nedir?

15-Kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmesi durumunda müsadereye kim karar verir?

16-Aşırı yararlanma (gabin) hakkında bilgi veriniz.

17-Üst hakkı nedir?

18-Hukuka uygunluk sebepleri nelerdir?

19-Kazai rüşt nedir?

20-Somut ve soyut norm denetimi nedir?

21-Silahların eşitliği ilkesini anlatınız.

22-Özel hayatın gizliliği hangi hallerde sınırlanabilir?

23-Hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesini anlatınız.

24-Kadastro nedir?

25-Olağan – Olağan üstü kanun yollarını anlatınız.

26-Suçun unsurları nelerdir?

27-Kanunilik ilkesi ile geriye yürüme yasağını anlatınız.

28-Müsadere nedir?

29-Dava zamanaşımını anlatınız.

30-Kaymakam ve valinin atanma şekli nasıldır anlatınız.

31-Uluslararası sözleşmelerin normalar hiyerarşisindeki yeri nedir?

32-Adli tatilde görülecek davalar nelerdir?

33-İstirdat davası nedir?

34-Kimler Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunabilir ?

35-Yetki gaspı ve yetki tecavüzü kavramlarını açıklayınız.

36-Defi hakkı nedir?

37-Borç ilişkisini sona erdiren sebepler nelerdir?

38-Kan bağına dayanan soybağının kurulması hangi şekillerde olur?

39-Vakıfların tüzel kişilik kazanmaları hakkında bilgi veriniz.

40-Haksız fiil nedir?

41-Basit yargılama usulü ile yazılı yargılama usulü arasındaki farklar nelerdir?

42-Adli para cezası ve idari para cezası arasındaki farkları anlatınız

43-Ceza yargılamasında kimler yeminsiz dinlenir?

44-Danıştayın görevleri nelerdir?

45-Etkin pişmanlık nedir?

46-Acele kamulaştırma hakkında bilgi veriniz.

47-Cumhurbaşkanına hakaret suçunda, adalet bakanının soruşturma izni vermemesi halinde ne olur?

48-Anayasada egemenlik yetkisi nasıl tanımlanmıştır?

49-Sebepsiz zenginleşmeyi anlatınız.

50-Ceza kanunlarının geriye yürümesini açıklayınız. Bu geriye yürüme , sizce mağdur açısından haksız teşkil eder mi?

 

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı