ders notuMakalelerMedeni Hukuk

Medeni Hukukta Hısımlık | Ders Notu

Medeni hukukta hısımlık konusu

Soybağı, bir kişinin ana ve babası arasındaki bağdır. Soy bağı evlat edinme yoluyla kurulabileceği gibi kan bağına dayanarak da kurulabilir. Kan bağına dayanan soybağının kurulması için;

 • Ana yönünden doğum,
 • Baba yönünden evlilik,
 • Tanıma ve babalık davası gerekmektedir.

1)KAN BAĞINA DAYANAN SOYBAĞININ KURULMASI

 • Çocuk ile ana arasında kurulursa: Doğurmak ile olur.
 • Çocuk ile baba arasında kurulursa: 3 yolla olur.( Ana ile evlilik-Tanıma-Mahkeme kararı)

a)Ana ile evlilik: Evlilik çocuk doğmadan önce olursa 300 gün içinde doğan çocuğun babası kocadır. Çocuğun kendinin olmadığını düşünüyorsa bunu ispatla yükümlüdür. Bu takdirde  Koca 1 yıl içinde dava açmalıdır. Bu süre herhalde 5 yıl sonra sona erer.  Evlilik çocuk doğduktan sonra olduysa, kendiliğinden soybağı kurulur. Buna itiraz yolu her zaman açıktır. Çocuğun daha önceden başka erkekle soybağı bulunuyorsa o bağ devam eder.

b)Tanıma: Evlilik dışı bir çocuğun babasıyla arasında soybağı kurulmasını sağlayan tek taraflı irade beyanı ile olur. Babanın nüfus memuruna veya mahkemeye yazılı başvurusu ile yada senet ve vasiyetname ile mümkündür. Çocuk başka bir erkekle soybağında bulunursa bu şekilde soybağı kurulamaz. Tanıma yoluyla soybağı kurulması için çocuğun başka bir erkekle soybağının bulunmaması gerekmektedir.

c)Mahkeme kararı(babalık hükmü): Burada soybağı kurulması ana ile evlilik ve tanıma dışında, ana veya çocuk tarafından açılacak babalık davası sonucunda verilecek babalık hükmü ile gerçekleşir. Ananın açacağı babalık davası doğumdan itibaren 1 yıllık hak düşürücü süreye tabi tutulmuştur. Çocuğun açacağı dava, ergin olunca 1 yıl kayyım atanırsa atamanın kayyıma tebliği halinde 1 yıldır. 

TANIMANIN GEÇERSİZLİĞİ

 • Tanımanın kesin hükümsüzlüğü: Tanıyanın ayırt etme gücüne sahip olmaması, çocuğun başka erkekle soybağının bulunması halinde tanıma kesin olarak hükümsüzdür.
 • Tanımanın irade sakatlığı sebebiyle iptali: Yanılgı-Tehdit-Korkutma vb. unsurlarla birlikte yapılmış tanıma işlemi iptal edilebilir.
 • Tanımanın ilgili kişiler tarafından açılacak iptal davası ile geçersizliği: Çocuğun ölümü halinde hazine ve diğer kişiler dava açarak tanımayı geçersiz kılabilir.
 • Hak düşürücü süre: Tanıyanın dava hakkı iptal sebebini öğrendikten itibaren 1 yıl ve her halde 5 yıl içinde sona erer. Çocuğun dava hakkı ergin olunca 1 yıl geçince sona erer.

TANIMANIN İPTALİ DAVASI AÇMAYA YETKİLİ OLANLAR?

 • Ana
 • Çocuk
 • Çocuğun ölümü halinde altsoyu
 • Cumhuriyet savcısı
 • Hazine
 • Menfaati olan ilgililer

2)EVLAT EDİNME YOLUYLA SOYBAĞININ KURULMASI

a)Küçüklerin evlat edinilmesinin genel şartları

 • Küçük, evlat edinen tarafından 1 yıl boyunca bakılmış ve eğitilmiş olmalıdır.
 • Evlat edinmenin küçüğün yararına bulunması gerekir.
 • Evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı zedelenmemesi gerekir.

Evlat edinenin şartları,

-Evli kişiler evlat edinmek istiyorsa, eşler en az 5 yıldan beri evli olmalılar, ve 30 yaşını doldurmuş olmalılar.

-Kişinin üvey çocuklarını evlat edinmesi söz konusuysa, eşler 2 yıldan beri evli olmalılar ve evlat edinecek olan eş 30 yaşını doldurmuş olmalıdır.

-Evli olan kişi tek başına evlat edinmek istiyorsa, diğer eş ya gaip olmalı yada ayrı yaşıyor olmaları gerekir.

-Evli olmayan kişi evlat edinmek istiyorsa 30 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Evlat edinilecek olanın şartları,

-Evlat edinenle evlat edinilecek olan kişi arasında en az 18 yaş farkı bulunmalıdır. (Evlat edinen büyük olmalıdır)

-Evlat edinilecek olan küçüğün rızası olmalıdır.

-Vesayet dairesinin izni olmalıdır.

-Küçüğün anne babası varsa izni olmalıdır.

b)Erginlerin ve kısıtlıların evlat edinilmesine ilişkin şartlar

-Kişi sürekli yardıma muhtaçsa evlat edinecek olan tarafından en az 5 yıldan beri bakılıp gözetilmelidir.

-Küçükken en az 5 yıl bakılıp, eğitilmiş olmalıdır.

-Evlat edinilen, en az 5 yıldan beri evlat edinen ile aile halinde yaşamalıdır.

-Evlat edinilen ergin veya kısıtlı olmalıdır. 

-Evlat edinenin alt soyunun açık izni olmalıdır.

-Evlat edinilenin evli olması halinde eşinin izni olmalıdır.

Evlat edinme ilişkisi ne zaman sona erer?

-İptal davası açılarak sona erebilir.(Küçüğün menfaatinin zedelenmesi veya geçersizlik durumları.)

-Rızası gereken kişilerin rızası yokla sona erer.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı