GenelMakalelerYargıtay Kararları

Yargıtay Kararları(İnternet suçları) | Ceza Dairesi

1)FACEBOOKTAN, BAŞKA KİŞİYE AİT TELEFON NO YAYINLAMA VE HAKARET ETME TCK/136-1

T.C.
YARGITAY
12. CEZA DAİRESİ
ESAS NO: 2016/10893
KARAR NO: 2017/7762
KARAR TARİHİ:23.10.2017

FACEBOOKTAN ” ALIN SİZE KALİTELİ OR.SP. ADI HATİCE +9053……….” ŞEKLİNDE PAYLAŞIMI VE AYRICA HAKARET ETMESİ. İKİ SUÇUN BİR EYLEMDE İŞLENMESİ HALİNDE EN AĞIRI OLAN VERİLERİ HUKUKA AYKIRI YAYMA SUÇUNDAN HÜKÜM KURULMASI GEREKTİĞİ.

Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan sanığın mahkumiyetine dair hüküm, sanık ve mahalli Cumhuriyet savcısı tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın ve mahalli Cumhuriyet savcısının sair temyiz itirazlarının reddine,

ancak;

Dosya kapsamına ve sanığın ikrar içeren savumasına göre; sanığın facebooktan “Alın size kaliteli orosbusu adı hatice +9053…….” şeklinde paylaşım yaparak katılanın kişisel veri niteliğindeki cep telefonu numarasını yayması sebebiyle TCK’nın 136/1 maddesinde düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu, katılana hakaret etmesi sebebiyle TCK’nın 125/1 maddesinde düzenlenen hakaret suçunu işlediği, bir fiili ile birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanığın,

TCK’nın 44. maddesi gereğince, daha ağır cezayı gerektiren verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan cezalandırılması, hakaret suçundan ise hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verilmesi gerekirken, her iki suçtan hüküm kurulması sebebiyle sanık hakkında fazla ceza tayini, kanuna aykırı,

Kabul ve uygulamaya göre de;

1-) Sanık hakkında TCK’nın 125/4 maddesi gereğince 1/6 oranında artırım yapılırken sonuç cezanın 11 ay 20 gün olarak belirlenmesi gerekirken, 12 ay olarak belirlenmek suretiyle sanık hakkında fazla ceza tayini, kanuna aykırı,

2-) Sanık hakkında TCK’nın 53. maddesi tatbik edilirken, Anayasa Mahkemesi’nin 24.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli, 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının gözetilmesinde zorunluluk bulunması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş olup, sanığın ve mahalli Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu sebeple 5320 Sayılı Kanun’un 8. maddesi uyarınca halen uygulanmakta olan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme uygun olarak BOZULMASINA, 23.10.2017 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

2)FACEBOOK HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, İP, MODEM, LOG VE E-MAİL ADRESİNİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ.

T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/12419
KARAR NO:2017/6646
KARAR TARİHİ:07.06.2017

FACEBOOK HESABINA GİRİLEREK ŞİFRENİN DEĞİŞTİRİLMESİ, İP, MODEM, LOG VE E-MAİL ADRESİNİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ.

Gereği görüşülüp düşünüldü:
Katılana ait facebook hesabına girilip giriş şifresini değiştirilerek erişilmez kılındığı iddiasıyla açılan davada, katılanın hem arkadaşı …’a ait mail adresinin hem de bu mail adresine bağlı facebook sayfasının erişilmez hale getirildiğine ilişkin beyanı, sanığın, suçlamayı kabul etmeyip kablosuz modem kullanıldığından internet hattının başkaları tarafından kullanılmış olabileceğine ilişkin savunması karşısında; IP numarasının bağlı bulunduğu internet hattında hangi özellikte modem kullanıldığı, kablolu veya kablosuz olup olmadığı, şifreli olup olmadığı,

şifreli ise hangi tarihler arası şifre kullanıldığı, modemden başka kullanıcıların internete bağlanılıp bağlanılmadığının belirlenmesi açısından ilgili internet sağlayıcısından bilgi istenmesi ve suç tarihindeki sanığa ait bilgisayar da getirtilip dışarıdan müdahale edilip edilmediği, aynı IP ile işlem yapılıp yapılmadığının tespiti açısından görevlendirilecek uzman bilirkişi tarafından LOG kayıtlarının incelenmesi, mail adresi ile buna bağlı facebook hesabında şifre değişikliği olup olmadığı, suç tarihinde kimin kullanımında olduğu ilgili yer sağlayıcıdan sorulup sonucuna göre, sanığın hukuki durumunun tayin ve takdiri gerekirken eksik incelemeye dayanarak hüküm kurulması,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısının temyiz itirazları bu nedenle yerinde görüldüğünden hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 07.06.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

3)ŞİRKET ŞİFRESİNİN KIRILARAK GİRİŞ YAPILDIĞINI GÖSTEREN DELİLLERİN BULUNMAMASI

T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/8887
KARAR NO:2017/1988
KARAR TARİHİ:01.03.2017

ŞİRKET ŞİFRESİNİN KIRILARAK GİRİŞ YAPILDIĞINI GÖSTEREN DELİLLERİN BULUNMAMASI, BERAAT YERİNE, MAHKUMİYET KARARI VERİLMESİ BOZMAYI GEREKTİRDİĞİ.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Şikayetçi şirket ve e-mail adresinin kendisine ait olduğu iddiasıyla katılma talebinde bulunan … adlarına vekilinin 22.11.2016 tarihli şikayetten vazgeçme dilekçesi karşısında inceleme Cumhuriyet Savcısı ile sanık müdafiinin temyizlerine hasren yapılmıştır.
Sanığın, annesi … üzerine kayıtlı olan … numaralı hat üzerinden … nolu IP aracılığı ile şirketteki işinden ayrıldıktan sonra 27/02/2011 – 05/03/2011 tarihleri arasında internete bağlanmak suretiyle …com.tr adresine girerek şirkete ait bilgilere ulaştığı ve bu bilgileri bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle elde ettiğinden bahisle açılan davada; katılanın şikayet dilekçesi ekinde ibraz ettiği deliller dışında delil toplanmamış olup sanığın suçlamayı kabul etmemesi,

suç tarihlerinde şifreyi kırarak giriş yaptığına, katılanın mail adresinden şirkete ait ve özel bilgileri kopyaladığı veya veri gönderimi yapıldığına dair bir tespite rastlanmadığı gibi katılanın ibraz ettiği LOG kayıtlarında başka IP lerin de yer aldığının anlaşılması karşısında, yükletilen suç sübuta ermediğinden beraati yerine yetersiz gerekçe ve delillerle mahkumiyetine karar verilmesi,

Yasaya aykırı, Cumhuriyet Savcısı ile sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince BOZULMASINA, 01.03.2017 gününde oy birliğiyle karar verildi.

4)ÜCRET KARŞILIĞI ÜYELİK SİSTEMİ İLE ABONELERİNE HİZMET VEREN SİTEYE GİREREK VERİLERİ KOPYALAMA

T.C
YARGITAY
8. CEZA DAİRESİ
ESAS NO:2016/5804
KARAR NO:2016/9313
KARAR TARİHİ:05.10.2016

ÜCRET KARŞILIĞI ÜYELİK SİSTEMİ İLE ABONELERİNE HİZMET VEREN SİTEYE GİREREK VERİLERİ KOPYALAMA, BU KONUDA SUÇ TARİHİNE İLİŞKİN LOG KAYITLARININ KARŞILIKLI İNCELENMESİ, BİLGİSAYARLARA EL KONULUP HARD DİSKLERİN İNCELENMESİ GEREKTİĞİ.

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Katılanın yetkilisi olduğu şirkete ait ücret karşılığı üyelik sistemi ile abonelerine hizmet veren ”www…..com” isimli siteye girerek sistemdeki verileri kopyaladıkları iddiasıyla açılan davada, katılanın şikayet dilekçesi ekinde ibraz ettiği deliller dışında delil toplanmamıştır.

Katılanın ve sanığın suç tarihinde kullandıkları bilgisayarlarına el konulup hard disklerinin, suç tarihine ilişkin LOG kayıtları bakımından karşılıklı olarak incelenmesi, suç tarihinde bilişim sistemindeki verilerin bozulup bozulmadığı, yok edilip edilmediği, değiştirilip değiştirilmediği veya erişilmez kılınıp kılınmadığı, sisteme veri yerleştirilip yerleştirilmediği,

var olan verilerin başka bir yere gönderilip gönderilmediği, nereye gönderildiği saptanıp sonucuna göre, toplanan deliller değerlendirilerek sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken, eksik incelemeye dayanarak yazılı şekilde hüküm kurulması,
Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi uyarınca uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi gereğince (BOZULMASINA), 05.10.2016 gününde

oy birliğiyle karar verildi.

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

2 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı