GenelsınavlarTestler

Tarih Test Soru ve Cevap | Hakimlik Sınavı

Tüm sınavlar için Tarih test soru ve cevapları

Sitemizin vermiş olduğu bir havadan dolayı başlık hakimlik sınavı olarak geçse de tarih değişmediği için aşağıdaki sorular tüm sınavlarda kullanılabilir.

1)Aşağıda verilenlerden hangisi Türklerin en eski kültür merkezidir?

a)Ötüken

b)Afonesyova

c)Andronova

d)Anav

e)Altay

2)Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk Türk Topluluğudur?

a)İskitler

b)Göktürler

c)Kırgızlar

d)Sakalar

e)Tunguzlar

3)İlk Türk İslam Devletlerinde sancağı koruyan kişiye ne ad verilmiştir?

a)Serhenk

b)Emir-i Ahur

c)Alemdar

d)Camedar

e)Hacip

4)Osmanlı Devleti , Kırım savaşı sırasında hangi devletten ilk defa dış borç almıştır?

a)Avusturya

b)Rusya

c)Fransa

d)İngiltere

e)Amerika

5)Osmanlı Devletinde yönetim ve hukuk alanında ilk defa hangi padişah zamanında ıslahat yapılmıştır?

a)Abdülaziz

b)II.Abdülhamit

c)I.Mahmud

d)II.Mahmud

e)V.Murad

6)Türk inkılabında padişahın otoritesini ilk defa zayıflatan gelişme nedir?

a)Sened-i ittifak’ın kabulü

b)Tanzimat fermanı

c)Islahat fermanı

d)I.meşrutiyetin ilanı

e)II.meşrutiyetin ilanı

7)Aşağıdakilerden hangisi 8 Ocak 1918 yılında sunulan Wilson İlkelerinde ele alınan bir konu değildir?

a)Milletler cemiyeti kurulması

b)Azınlıklara çoğunluk oldukları yerlerde kendi kaderlerini belirleme hakkı verilecek

c)Bağımsız bir Polonya devleti kurulacak.

d)Boğazlar Türkiye’nin olacak

e)Silahlanma yarışına girilmeyecek.

8)Aşağıdakilerden hangisi kavimler göçünün sonuçlarından biri değildir?

a)Feodalite rejimi ortaya çıktı.

b)Avrupa’nın bugünkü siyası ve etnik yapısı oluştu.

c)Roma imparatorluğu ikiye bölündü.

d)Skolastik düşünce ortaya çıktı.

e)Batı Roma yıkılmış, doğu Roma ise Türkiye’de cumhuriyetin kuruluşuna kadar devam etmiştir.

9)Altın para basılması ve Topkapı Sarayının yapılması hangi padişah döneminde olmuştur?

a)Yavuz Sultan Selim

b)Kanuni Sultan Süleyman

c)Fatih Sultan Mehmet

d)II.Mahmud

e)II.Beyazıd

10)Lozan Barış Görüşmelerinde konuşulan ilk konu nedir?

a)Boğazlar sorunu

b)Adalar sorunu

c)Savaş tazminatı

d)Fener Rum patrikhanesi

e)Yabancı okullar

11)Anadolu Türk Birliğinin tamamlanmasında etkisi olan Osmanlı’ya son katılan beylik aşağıdakilerden hangisidir?

a)Karamanoğulları

b)Dulkadiroğulları

c)Çobanoğulları

d)Dilmaçoğulları

e)Saruhanoğulları

12)Osmanlı Devleti hukuk sisteminde mahkeme kayıtlarına ne ad verilir?

a)Lahiya

b)Amanname

c)Vakayıname

d)Adaletname

e)Şeriyye sicili

13)Gümrü antlaşmasının imzalandığı ve TBMM’nin Ermeniler tarafından ilk kez tanınması olayları hangi cephe zamanında olmuştur?

a)Doğu cephesi

b)Güney Cephesi

c)Batı Cephesi

d)Kuzey Cephesi

e)Çanakkale Cephesi

14-Aşağıdakilerden hangisi I.İnönü Savaşının bir sonucu değildir?

a)Teşkilatı esasiye kanunu

b)Moskova antlaşması

c)Batum antlaşması

d)Londra konferansı

e)İstiklal Marşı kabulü

15-II.Dünya Savaşında ABD’nin savaşa girmesine neden olan olay nedir?

a)Peral Harbour Baskını

b)Tokyo Saldırısı

c)Dresten Hava Saldırısı

d)Kartal Hücumu

e)Hamburg Hava Saldırısı

16)Türkiye’de ilk bilgisayar hangi kurumda kullanılmaya başlanmıştır?

a)Mühendisler ve mimarlar odası

b)Karayolları genel müdürlüğü

c)ODTÜ

d)İstanbul Teknik Üniversitesi

e)Mühendislik Fakültesi

17- I. Din Ve Vicdan Özgürlüğü

      II- Kanun Önünde Eşitlik

      III- Sanayinin Geliştirilmesi

      IV- Çağdaş Değerlerin Alınması

Yukarıdakilerle doğrudan ilgisi olmayan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

a)Devletçilik

b)İnkılapçılık

c)Milliyetçilik

d)Laiklik

e)Halkçılık

18)Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen mimari yapı aşağıdakilerden hangisidir?

a)Kervansaray

b)Bedesten

c)Arasta

d)Çarşı

e)Bimarhane

19) I. imarethane

      II. Divan-ı Saltanat

      III. Bimarhane

Yukarıda verilenden hangileri sosyal amaçlar için yer alan kuruluşları arasında değildir?

a)Yalnız i

b)Yalnız II

c)I ve II

d)II ve III

e)I, II ve III

20)Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

a)Silâhlı mücâdele dönemi sona ermiştir

b)Osmanlı Devleti İtilâf devletleri tarafından hukuken yok sayılmıştır

c)TBMM için siyâsî bir başarıdır

d)İstanbul’un yönetimi TBMM Hükûmeti’ne geçmiştir

e)İngiltere Musul üzerindeki isteklerinden vazgeçmiştir

 

1-B 2-A 3-C 4-D 5-d 6-a 7-d 8-e 9-c 10-d 11-b 12-e 13-a 14-c 15-a 16-b 17-c 18-a 19-b 20-e

(Not:Yanlış olduğunu düşündüğünüz sorular varsa yada başka önerileriniz var ise bana yorumlardan belirtebilirsiniz. )

Etiketler
Daha Fazla Göster

3 Yorum

  1. 14.sorunun cevabı londra konferansı olarak verilmiş fakat ı. inönü savaşının sonuçları arasında londra konferansı var. O sorunun cevabı sanırım batum anlaşması

    1. Yorumunuz üzerine soru incelenmiş ve cevap düzeltilmiş okup , cevap anahtarında yapılan yanlışlıktan ötürü özür diler, uyarınız için teşekkür ederiz .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı