Genel

Hukuk Fakültelerinde Hangi Dersler Okutulur?

Hukuk fakültelerinde görülen dersler nelerdir?

NOT

Yazımda : Hukuk fakültesini kazanmış bir öğrencinin bazı hukuk fakültelerinde bulunan hazırlık sınıfını atladıktan sonraki dersleri yer alacaktır. 

SINIF 1

Birinci sınıfa başlamış bir arkadaşımız fakülteden fakülteye değişmek kaydıyla seçmeli dersler ve zorunlu dersler almaktadır. Bu derslerden zorunlu olanları her fakültede aynıdır. İşleniş biçimleri her fakülte de farklılık göstereceği gibi önerilen kitaplarda farklı olacaktır.

 • Medeni hukuk (başlangıç-kişiler hukuku-aile hukuku)
 • Anayasa hukuku
 • Hukuk Başlanğıcı
 • İktisat
 • Roma Hukuku

Bu üstte yazmış olduğum 4 ders birinci sınıflar için hemen hemen her fakültede zorunlu olarak okutulan derslerdir. Zaten en yüksek kredili olanlar genellikle 1. sınıflar için bu derslerdir.

Gelelim 1. sınıflarda seçmeli derslere, bu dersler fakülteden fakülteye farklılık göstermektedir. Bunun için bir kaç fakültenin ders programından edindiğim bilgileri paylaşmak istiyorum

Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Resim ve Müzik

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Ceza hukukunun temel esasları-Siyaset bilimine giriş-Siyasi Tarih-Tebligat Hukuku-Temel Bilgisayar Uygulamaları-Klavye Kullanımı

Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Felsefe ve sosyoloji-Klavye kullanımı-Türk Hukuk tarihi-Mantık

İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Felsefe- Sosyoloji -Türk Hukuk Reformu -Uygarlık Tarihi – Mesleki Yabancı Dil (İngilizce) – Güzel Sanatlar

SINIF 2

İkinci sınıfa geçmiş bir arkadaşımız eğer 1. sınıf derslerinin tamamını başarılı olup geçmiş ise sadece 2. sınıf dersleri ve kredisi yeterse 3. sınıftan dersler alabilmektedir. Ancak 1. sınıfta başarısız olduğu ders var ise 2. sınıfın derslerini seçip birde 1. sınıftaki kalmış olduğu dersi seçmesi zorunludur. Yine kredisi yeterse üstten ders alabilmektedir.

 • Ceza hukuku Genel Hükümler
 • Borçlar Hukuku Genel Hükümler
 • İdare Hukuku
 • Uluslararası Hukuk
 • Hukuk felsefesi ve sosyolojisi

Üstte yazmış olduğum dersler hemen hemen her fakültede zorunlu olarak okutulan 2. sınıf dersleridir. Bazı fakülteler bunlara bazıları Maliyeyi eklemiş bazıları ise genellikle 4. sınıfta okutulan Genel Kamu hukuku dersini eklemiştir.

Fakültelerde kabul edilmiş seçmeli dersler ;

Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Siyasi tarih-Çocuk Hukuku-Kamulaştırmalı hukuk-Kriminoloji-Anayasa yargısı-Enerji hukuku-Toplumsal cinsiyet problemi ve hukuku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:AB Hukukuna giriş- Spor Hukuku- Anayasa yargısı-Kamulaştırma hukuku-Türk hukuk tarihi-Genel muhasebe

Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Siyasi Tarih – Çevre hukuku-Devletler genel hukuku

İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Çevre Hukuku-Hukuk Metodolojisi-İslam Hukuku- Kriminoloji -Siyasi Partiler Hukuku-Uluslararası Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hukuku – Uluslararası Örgütler Hukuku

SINIF 3

 • Eşya Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Medeni Usul Hukuku
 • Borçlar Hukuku Özel Hükümler
 • Ceza Hukuku Özel Hükümler
 • İdari Yargılama Hukuku
 • Vergi Hukuku

Fakültelerde kabul edilmiş seçmeli dersler ;

Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Sağlık Hukuku- Uluslararası Deniz Hukuku-Sinai mülkiyet hukuku-Toprak Hukuku-Bilişim ceza hukuku-Telekomünikasyon Hukuku-Deniz kirliliği hukuku-Deniz kamu hukuku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Tıp Hukuku-Tüketici Hukuku-Çevre Hukuku-İmar Hukuku

Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Hükümet sistemleri-Fikir ve sanat eserleri hukuku-Hukuk psikolojisi-Tüketici hukuku-Hukuk etik ve meslek etikleri

İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Afet Kültürü -Avrupa Birliği Hukuk- Hukuk Klinikleri

SINIF 4

 • Ceza Muhakemesi Hukuku
 • İcra İflas Hukuku
 • İs ve Sosyal Güvenlik Hukuku
 • Milletlerarası Özel Hukuk
 • Genel Kamu Hukuku
 • Miras Hukuku

Fakültelerde kabul edilmiş seçmeli dersler ;

Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Sosyal Sigortalar Hukuku-Adli Tıp-Sosyal psikoloji-Kamu İhale Hukuku-Eski ve Yeni Vakıf Hukuku-Kıymetli Evrak Hukuku-İnfaz Hukuku-Avrupa birliği maddi hukuku-Kamu harcama hukuku-İnsan hakları hukuk klinikleri-İletişim Hukuku

Ondokuz Mayıs Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Fikri hukuk-İslam Hukuku-Avukatlık ve noterlik hukuku-Hukuki yazışma teknikleri-Deniz Hukuku

Erciyes Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler:Ceza Adalet Sistemi-Taşıma ve sigorta Hukuku-Banka Hukuku-Kıymetli Evrak Hukuku-Adli yazışma ve tebligat Hukuku

İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde okutulan seçmeli dersler: Bilanço ve Muhasebe- Fikri Mülkiyet Hukuku -İmar Hukuku- İnsancıl Hukuk -İsimsiz Sözleşmeler Hukuku-Kabahatler Hukuku – Kitle İletişim ve İnternet Hukuku-Rekabet Hukuku -Sağlık Hukuku (Tıp Hukuku) – Taşıma Hukuku -Uluslararası Ticari Akitler Hukuku.

 

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı