GenelsınavlarTestler

İslam Hukuku Test Soru ve Cevapları

İslam hukuku

1)İslam hukukunda kanunlaştırma hareketinin ilk örneği aşağıdakilerden hangisidir?

a)Suriye medeni kanunu

b)Mecelle-i Ahkam-ı Adliye

c)Fatih kanunnamesi

d)Aile hukuk kararnamesi

e)Mısır Ahval-i Şahsiyye kanunu

2)Eda ehliyetinin başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?

a)Cenin dönemi

b)Büluğ dönemi

c)Rüşd dönemi

d)Temyiz öncesi dönem

e)Temyiz dönemi

3)Aşağıdakilerden hangisi sünni hukuk ekolleri arasında yer almaz?

a)Caferi ekolü

b)Taberi ekolü

c)Zahiri ekolü

d)Leys ekolü

e)Sevri ekolü

4)Allah hakkı olarak yerine getirilmesi gereken ve belli olan cezalara ne ad verilir?

a)Hadd

b)Tazir

c)Tazminat

d)İcra

e)Kısas

5)Aşağıdakilerden hangisi İslam Hukukunun kaynaklarından biri değildir?

a)Kuran

b)Ayetler

c)Sünnet

d)Kıyas

e)İstihsan6) İslam hukuk ilminin esasları (usul-i fıkıh) ilk defa aşağıdaki eserlerden hangisi ile yazılı hale getirilmiştir?

a)el-İhtiyar

b)el-Hidaye

c) Muvatta

d) er-Risale

e)Hadisler

7)Aşağıdakilerden hangisi hukuki temsilcide aranan niteliklerden değildir?

a)Rüşt

b)Aynı dinden olma

c)Hürlük

d)Akıl

e)Köle olmamak

8)Fıkıh usulü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilenmez?

a)Deliller

b)Hükümler

c)Kur’an

d)Sünnet

e) İbadetler9)Vacib” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

a)Hanefîler göre vacip kesin ve bağlayıcı olmakla birlikte zannî delillere dayanmaktadır.

b)Hanefîler dışındaki usulcülere farz ve vacip terimleri eş anlamlıdır.

c)Şafiîler vacip için “amelî farz” tabirini kullanırlar.

d)Şafiîlere göre vacip şâri‘in mükelleften yapılmasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği şeydir.

e)Hanefîlere göre vacibi inkar kişiyi dinden çıkarmaz.

10)Kesin olarak bilinmesi ve inanılması gereken dini hükümler için hangi ifade kullanılır? 

a)Farz

b) Vacip

c) Haram

d) Zarurat-ı diniye

e)Sünnet

11) Nişanlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Nişanlanma taraflara evlenme mecburiyeti yüklemez.

b) Nişanlılar arasında mahremiyet ilişkisi devam eder.

c) Nişanlanacak taraflar arasında evlenme engelinin bulunmaması gerekir.

d) Nişanlanma, taraflara evliliğin verdiği hak ve yetkilerin bir kısmını verir.

e) Nişanlı bir kıza, başkasının evlenme teklifi etmesi haramdır.

12) Zina suçu, ihlal edilen hakkın niteliği bakımından hangi gruba girer?

a) Allah hakkını ihlal eden suçlar

b) Allah ve kul hakkı ortak olup Allah hakkı ağırlıklı olan

c) Allah ve kul hakkı ortak olup kul hakkı ağırlıklı olan

d) Kul haklarını ihlal eden suçlar

e) Kişisel hakları ihlal eden suçlar

 

HAKİMLİK MÜLAKAT SORULARI

Tarih Test Soru ve Cevap | Hakimlik Sınavı

 

1-d 2-c 3-a 4-a 5-e 6-d 7-a 8-e 9-c 10-d 11-d 12-a

seo
hakimehanim.com

Etiketler
Daha Fazla Göster

4 Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı