GenelsınavlarTechTestlerTicaret Hukuku

Ticaret Hukuku Test Soru ve Cevap | Sınav

TİCARET HUKUKU TEST SORULARI VE CEVAPLARI (TİCARİ İŞLETME HUKUKU)

1) Aşağıdakilerden hangisi sicillerin özelliğinden biri değildir ?

a) belli olay ve işlemlerin kaydedilmesi amacıyla tutulur

b) siciler genellikle alenidir

c) sicilleri devlet tutar

d)sicilleri ilgili odalar tutar

e)sicillerin doğru olduğu varsayılır

2) Aşağıdakilerden hangisi Tacir olamaz?

a) memur

b) şirketler

c) vakıflar

d) kit

e) kamuya yararlı dernekler

3) Aşağıdaki nedenlerden hangisi Tacir sıfatının kaybı için yeterli değildir?

a) Tacirin ölmesi

b) Tacirin İşletmeyi devretmesi

c) tüzel kişilerde tüzel kişiliğin son bulması

d) Gerçek kişi tacirin bir ay boyunca İşletmeyi işletmemesi

e) ticari işletmenin Ticaret sicilinden silinmesi4) Aşağıdakilerden hangisi şubenin unsurlarından biri değildir?

a) Merkeze bağlı olma

b) dış ilişkilerinde merkezden bağımsız olma

c) yer olarak merkezden ayrı olma

d) Yönetim olarak merkezden ayrı olma

e) Merkezden farklı bir isim taşıma

5) Aşağıdaki verilen bilgilerden hangisi ticari işletmenin devri ile alakalı doğru bir bilgi değildir?

a ticari İşletmesine devreden kişi devralanın birlikte borçlardan bir yıl daha Müteselsilen sorumludur

b) işletmenin Devri yasaklanmamış olmalı

c) ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleri devirden sonra uygulanır

d) devrolunan ticari işletmenin borçları devrin alacaklılara bildirilmesi veya Ticaret Sicili Gazetesi ilanı ile devralana geçer

e) ticari işletmenin Devri yoluyla Tacir sıfatını kaybeden bir yıl itibariyle iflas yoluyla takip olunabilir

6) Aşağıdakilerden hangisi bağımsız bir tacir yardımcısı değildir?

a)Pazarlamacı

b) Simsar

c)Acente

d) Komisyoncu

e) Taşıma işleri komisyoncusu

7) Aşağıdakilerden hangisi bir adi iş niteliğindedir?

a) Bir memurun, kiraladığı daire karşılığında bir bono imzalaması.

b) Bir şahıs şirketinin ortağının kişisel alacağı için alacaklısının tasfiye payı üzerine haciz koydurması

c)Bir ticari işletmenin bir şahıs şirketine devri.

d)Bir anonim şirket yöneticisine, tacir olmayan B tarafından kullanılan ve ona ait bir aracın çarpması

e) Bir tacirin ticari tüketim ödüncü alması.

8) Teyit mektubu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Gönderilen belgenin teyit mektubu olarak kabul edilmesi için yapılan sözleşmenin unsurlarını içermesi gerekir.

b)Teyit mektubunun söz konusu olabilmesi için sözlü veya teknik araçlarla yapılmış olan bir sözleşmenin bulunması gerekir.

c) Teyit mektubunu alan tacir, buna sekiz gün içerisinde itiraz etmediği takdirde, teyit mektubunun yapılan sözleşmeye uygun olduğu kabul edilir.

d)Telefonla, telgrafla herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik araçla yada sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan yazıya teyit mektubu denir.

e) Teyit mektubu sözleşmenin geçerlilik kazanmasında asli bir etkiye sahiptir.

9) Bir sihirbazın , Profesör unvanını kullanması halinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur?

a)Haksız fiil

b)Haksız rekabet

c)Haksız unvan taşıma

d)Rekabet

e)Hukuku tağyi

10) Aşağıdakilerden hangisinin kulla­nılması zorunlu değildir?

a) Aktan Petrol A.Ş

b) Ali Aktan Oteli

c) Ali Aktan

d) Ali Aktan Kollektif Ortaklığı

e) Sel İnşaaatçılık A.Ş.

11)Rekabet kurulunun almış olduğu kararlara karşı nereye dava açılabilir?

a)Asliye mahkemeleri

b)Danıştay

c)Yargıtay

d)İdare mahkemeleri

e)Dava açılmaz.

12)Önceden mevcut hukuki bir ilişkiyi, önceden tespit edilmiş hukuki bir sonucu saptamaya yarayan ve maddi ilişkiye tesir etmeyen tescil aşağıdakilerden hangisidir?

a)Bildirici tescil

b)Olumlu tescil

c)İhdasi tescil

d)Kurucu tescil

e)Olumsuz tescil

13)Ticaret sicil müdürünün tescil talebinin reddine ilişkin karara itiraz ne kadar sürede yapılmak zorundadır?

a) 20 Gün

b)7 gün

c)8 gün

d)15 gün

e)30 gün

14)Bir konunun ticaret siciline tescil edilmesini ilgililerin bizzat kendilerinden başka kimler talep edebilir?

a)Cirantalar

b)Analistler

c)Noterler

d)Halefler

e)Denetim müdürleri15)Cari hesapta şeklin hukuki niteliği nedir?

a) Geçerlilik şekli

b) Kurucu şekil

c) Açıklayıcı şekil

d)Matbu şekil

e) İspat şekli

seo
ticaret

1)d 2)e 3)d 4)e 5)a 6)a 7)d 8)e 9)b 10)b 11)b 12)a 13)c 14)d 15)a

Etiketler
Daha Fazla Göster

4 Yorum

  1. 6.soru galiba yanlis verilmis cunku tacire bagli yardimci tek pazarlamaco digerleri bagli degil soru degildir yerine hangisidir olacak diye dusunuyorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı