Ceza HukukuGenelMakaleler

Dersi Kaydetmek Suç Mu?

Derste ses kaydı almanın cezası TCK 133 olabilir mi?

 

TCK 133/1= “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları taraflardan herhangi birinin rızası olmaksızın bir aletle dinleyen veya bunları bir ses alma cihazı ile kaydeden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

TCK 133/2= “Katıldığı aleni olmayan bir söyleşiyi, diğer konuşanların rızası olmadan ses alma cihazı ile kayda alan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya para cezası ile cezalandırılır. ” demektedir.

TCK 133/3= ” Kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların kaydedilmesi suretiyle elde edilen verileri hukuka aykırı olarak ifşa eden kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 4000 güne kadar Adli para cezası ile cezalandırılır. ifşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayınlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.” demektedir.

 

İlk önce maddeleri birer birer inceleyecek olursak TCK 133 birinci fıkra “kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaları” diyerek kişinin ortamdaki varlığını soyutlamıştır yani “kişiler arasındaki” diyerek kişinin ses kaydını almış olduğu ortamda bulunmasına izin vermemektedir. Bu fıkra nedeniyle bizim araştırdığımız ders dinlerken dersi ses kaydedici ile kayda almak bu maddenin bu fıkrası kapsamına girmez.

3. Fıkraya atlayacak olursak fıkra da aynı 1. fıkra gibi “kişiler arasındaki”diyerek kişinin ortamdaki varlığını istememektedir. Bu yüzden TCK 133. maddenin dersteki sesleri kayda alma açısından incelemede 1. Ve 3. Fıkralarını göz ardı ederek çalışmamıza devam edebiliriz.

2. Fıkranın bizim araştırdığımız fiil açısından uygunluğunu değerlendirirken ince eleyip sık dokumamız yararımızadır.
“Katıldığı” kelimesi kullanılarak fıkradan 1 ve 3. fıkranın ayrımını anlayabiliriz ” katıldığı ” derken kişinin de o ortamda bulunduğu anlaşılması gerekir. Yani birey aynı havayı soluduğu kişiler arasındaki konuşmayı kayda almaktadır. Bu açıdan baktığımızda dersi bir kayıt cihazı ile kaybetmemizin bu kelime ile Çelişmediğini görmekteyiz.

İncelenmesi gereken ikinci nokta “aleni olmayan” kelimesidir. Aleni olmayandan anlamamız gereken kamunun duymasına açık olmayan ya da diğer bir deyişle isteyen herkesin dinleyebileceği şekilde olmayandır. Sınıf bu durumda baz alınırsa aleni olmayan ortamlardan sayılması çok muhtemeldir. Gerek okulların dış kapısında bulunan güvenlik görevlilerinin öğrencilerin kimliklerine bakarak içeri almaları gerek sınıfa dışarıdan biri dinleyici olarak katılacağı zaman öğretmene danışarak ondan izin alarak dinlemesi bunun göstergesidir. Ayrıca sınıftaki öğrencilerin öğretmene cevap verdiklerinde demiş oldukları sözlerin herkes tarafından duyulacağını bilmek onlarda bir olumsuz yargı oluşturabilir yani öğrenci “bu dediğimi, belki şu kişide duyarsa ” diye düşünürse kendi fikirlerini açıklamaktan çekilebilir. Ancak oraya kazanıp öğrenci sıralarına oturan bir kişinin böyle şeyleri düşünmemesi gerekmektedir. Bu yüzden ortamın aleni olmayan bir ortamı olduğu iddia edilir.

3. kelimemiz söyleşi. Söyleşi ne demektir? Ders anlatımlı söyleşiye girmekte midir? Bu soruların cevaplarını vermek gerekir. Türk Dil Kurumu’nun sözünden edindiğim bilgiye göre söyleşi: ” Belli bir konuda alanla ilgili kişilerin katıldığı bilgilendirme toplantısı” demektir. Bu tanıma göre cevaplaması gereken diğer bir soru dersi dinlememiz bilgilendirme toplantısı olarak adlandırılabilir mi? Eğer dersi bilgilendirme toplantısı olarak adlandırır ve söyleşinin kavramında sokarsak bu kavramda fiilimizin cezalandırılmasına uygunluk gösterecektir ancak bilgilendirme toplantısını ders dinlemenin içine sokmazsak kabul etmezsek söyleşi anlamı dersi kayıt cihazında kaydetmek ile oluşacak suçu oluşturmayacaktır.

4. incelenecek nokta “diğer konuşanların rızası olmadan” acaba bu konuşanlar sınıftaki öğrenciler mi yoksa sadece öğretmen mi?
Aslında bu açık bir kavramdır sınıfın içinde konuşan tüm herkesin rızası olmalıdır.

Tüm bu açıklamalar ışığında maddenin lafzının derste ders kaydı almak fiilinin suç oluşturduğu söylenebilir. Söyleşi kavramında birazcık toplantı mı değil mi diye düşünmemiz söyleşinin de kelime anlamına göre değişmektedir. Kelime anlamını illa toplantı dersek ve toplantı kavramı dersle örtüşmüyorsa bu suç oluşmaz deriz. Ancak genel düşünce suçun oluşacağı yönündedir.

seo
ceza

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı