ders notuİdare Hukukuİdari Yargı Hukuku

İdari yargılama hukukunda ispat ve deliller

Ispat : Tarafların kendilerinin hakları konusunda mahkemeye sundukları maddi ve hukuki vakaların doğruluğu konusunda yargı yerine ikna etmek faaliyete ne denir. İdari yargılama hukukunda ispat ve deliller

İspatın konusu: Uyuşmazlığın çözümü ile ilgili vakaların doğruluğu hakkında mahkeme ikna etmeye yönelik faaliyetler ve belgelerdir.

idari_Yargi_Hizmet_delil

Ispat yükü: Davada mahkemeye sunulan vakaların doğruluğunu ortaya koyma yükümlülüğüdür ispat döküm hukuk ait bir kurumdur ancak değil gösterme bir yargılama usulü işlemidir.

Ispat yükü kimdedir?
Hukuk muhakemeleri kanununda genel Kural iddia sahibi iddiasını ispatla mecburdur istisna olarak kanunda başka düzenleme ve olağan durumun aksinin ispatı karinelerdir. Idari yargılamada ise ispat yükü İptal davalarında bilgi ve belgelerin çoğunluğu idarenin Elinde olduğu için genelde ispat yükü idarededir. Tam yargı davalarında Davacı olan kişi idarenin kusurunun zararını illiyet bağını ispat etmelidir.

Delil : Vakıanın doğruluğu hakkında hakimi inandırmak için kullanılan vasıtaları denir. Tarafların iddialarını ispatlamak üzere mahkemeye sunmuş olduğu vasıtalara delil denir.
Özellikleri
• Akla ve gerçeğe uygun olmalıdır
• Olaya ilişkin olmalıdır
• Taraflarca incelene bilmelidir
• Hukuka uygun elde edilmelidir. İstisna; disiplin soruşturmalarında hukuka aykırı delil kullanılabilir.
Delil türleri: hukuk muhakemeleri kanununda deliller kesin deliller ve takdiri deliller olarak ikiye ayrılır. Kesin deliller de hakimi bağlayıcıdır. Bunlar ikrah kesin hüküm yemindir. Takdiri deliller : hakimi bağlamayan delilerdir. Bunlar ise Tanık, bilirkişi ve Keşifdir. Idari yargılamada hissediyorsan araştırma ilkesi geçerli olduğundan davalarda bütün deliller takdiri delil niteliğinde olup hakim serbestçe değerlendirir.

Delil tespiti : Delillerintespit edilerek himaye altına alınmasına delillerin tespiti denir.
Şartları;
• Bir dava ile ilgili olmalıdır .
• Hukuki yarar olmalıdır .
• Talep edilmelidir .
• Yetkili mahkeme görevlendirmelidir .
• Karar verilmelidir.
Delillerin istinabe yoluyla toplanması ne demektir?
Bir mahkemenin yargı çevresi dışında bir işlem yapılması gerektiğinde davaya bakan mahkeme işlemin yapılması için yargı çevresi dışındaki bir mahkemeden yardım etsin demesine istinabe denir.

Idari yargılamada deliller
1) Bilirkişi incelemesi
Bilirkişi bir davada çözümü hakim tarafından bilinmeyen özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşüne başvurulan uzman kişi veya kişilere vermektedir tarafların talebi ile olabileceği gibi Hakim resen de bilirkişi incelemesine karar verebilir tek sayıda olmak üzere sayısız şekilde atanabilirler Bilirkişi raporunda eksiklik varsa 2 hafta içerisinde tamamlanması istenir yargılama hukukunda.
2) Keşif
Mahkemelerin kişiler veya nesneler üzerinde doğrudan ve duyu organlarına dayanarak bilgi sahibi olmasına keşif denir tarafların talebi ile veya resen keşif kararı alınabilir yargılama hukukunda.
3) Tanık
Davanın tarafları dışındaki kişilerin dava ile ilgili bir vakıa hakkında dava dışında bizzat edinmiş oldukları bilgiye mahkemeye bildirmesine tanıklık bildiren kişiye ise Tanık denir.
4) Yemin
Taraflardan birinin bir vakıanın doğru olup olmadığı hakkında namusu şerefi kutsal saydığı bütün inanç ve değerleri ile beyanda bulunmasına denir.
5) İkrar
Taraflardan birinin diğer tarafın ileri sürdüğü vaka’nın doğruluğunu bildirmesi dir.
6) Kesin hüküm
Bir yargı kararının süresinde üst merciiye taşınmaması veya taşınıp da kesinleşmesi ile ortaya çıkan hükme kesin hüküm denir. Kesin hüküm açılacak başka bir davada kesin delil niteliğindedir .

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı