İdare Hukukuİdari Yargı Hukuku

İdari yargılama hukukunda yürütmenin durdurulması

İdari yargılama hukukunda yürütmenin durdurulması

Bu karar, ileride telafisi güç veya imkansız zarar ve durumları önlemek, kamu düzeninin korunmasını sağlamak, idareye işlemi gözden geçirme/düzeltme imkanı vermesi ve idareyi tazminat ödemekten kurtarması gibi önemli yararlar sağlamaktadır. s

seo
hakimehanim.com

Yapılmış olan işlemin karar verdikten itibaren yeni bir karar verilinceye kadar uygulanmaması sonuçlarını doğurmamasına yürütmenin durdurulması denir.Yürütmenin durdurulması aslında geçici bir koruma yöntemidir.

Yürütmenin durdurulması kararının hukuki niteliği
idari işlemin dava sonuna kadar durmasına denilmektedir. Yürütmenin durdurulması talebi esas hükme kadar istenebilmektedir. Davanın her aşamasında istenebilir. Durdurma kararı idari işlem için verilebilmektedir.

Yürütmeyi durdurma kararının diğer kararlardan farkları

Yürütmeyi durdurma iptal kararı
• her ikisinde de karar geriye yürür şekilde uygulanır
• iptal hukuka aykırılığı kesin tespit etmiştir yürütmeyi durdurma kararında herhangi bir kesinlik yoktur Sadece tedbir niteliğinde konudan bir karardır
• İptal kararı uyuşmazlığı çözerken yürütmeyi durdurma sadece yürütmeyi askıya alır.

Yürütmeyi durdurma kararı İhtiyari Tedbir kararı
• ihtiyari tedbir dava açılmadan önce başvurulan bir ön tedbirdir yürütmeyi durdurma kararı ise dava açılmadan istemeyen ancak açıldıktan sonra hükme kadar her aşamada istenebilen bir karardır.

Yürütmenin durdurulması kararı Ara karar
• Ara karar davanın ilerletilmesi için kullanılması gereken bir yol iken yürütmenin durdurulması kararı işlemin yürütülmesi ile birlikte doğuracak kayıpları önleyen bir tedbir karardır.

Yürütmenin durdurulması kararının şartları

Bu şartlar esasa ilişkin şartlar ve usule ilişkin şartlar olarak ikiye ayrılırlar esasa ilişkin şartlar da açık olarak hukuka aykırılık veya telafisi güç ya da imkansız bir zararın ortaya çıkması aranırken usule ilişkin şartlar;
• Talep olması
• Dava şartının bulunması
• Teminat yatırılması
• Savunmanın alınması
• Gerekçeli kararın verilmesi
• Özel tebligat gerekirse yapılması
• Aynı sebeple sadece bir kez başvurulabilmesi.

Yürütmenin durdurulması talebinde Verilen kararlar
Yürütmenin durdurulması talep edildiğinde mahkeme reddedebilir veya kabul edebilir. Eğer yürütmeyi durdurulması için gerekli olan şartların oluşmadığı düşünülürse ret karar verilirken, şartların oluştuduğunu düşünürlerse talebin kabul edilmesi yönünde karar verilir.

Olumsuz işlemlerde yürütmeyi durdurma kararı verilebilir mi?
Olumsuz işlem idarenin hukuk düzeninde bir değişiklik yapmaması bir istemi reddetmesi bir durumdan yararlandırmaması sonucunu doğuran işlemlere denmektedir. Örnek alarak ruhsatın verilmemesi.
Olumsuz işlemlerde yürütmeyi durdurma kararı vermek mümkündür.

Yürütmeyi durdurma kararına itiraz ve şartları
• Yürütmeyi durdurma kararı olmalı
• Taraflar bu karara itiraz etmeli
• 7 gün içerisinde dilekçe verilmiş olmalı
• İtiraz incelemesi sonucu verilen karar kesindir.

Yürütmeyi durdurma kararının sonuçları
• Yürütmeyi durdurma kararı işlemin varlığına dokunmaz yani işlemi yok etmez Sadece onu askıya alır.
• İptali istenen işlemi hüküm ve sonuçlarını doğurmaya engeller.
• Karar geçmiş etkilidir işlem yapılmadan önceki duruma getirilmektedir.

Yürütmeyi durdurma kararının uygulanması
• Yürütmeyi durdurma kararı geçmişe etkili olarak uygulanır işlem hiç yapılmamış sayılır önceki duruma geri getirilir.
• Yürütmeyi durdurma kararı verilmesinde davanın reddedilmesine kadar ilgililer bazı haklar elde etmişse bunlara dokunulamaz.
Örnek = İstanbul Üniversitesi’nde Hukuk Fakültesi’nde öğrenci olan 2. Sınıf öğrencisi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi için yatay geçiş talebinde bulunduğunda ve bu talep reddedildiğinde Davacı olan öğrenci yürütmeyi durdurma kararı isteyebilir. Kararın şartlarının varlığı kabul edilip yürütmeyi durdurma kararı verildiğinde kişi Ankara Hukuk’a kaydını yaptırıp oradan mezun olabilir. Mezun olduktan sonra mahkeme sonuçlanıp da yatay geçiş talebi reddedildiğinde artık öğrencinin kazanılmış hakkı bulunduğundan buna dokunulamaz.

Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı