GenelMedeni HukuksınavlarTestler

EŞYA HUKUKU SINAV SORULARI

EŞYA HUKUKU SINAV SORULARI

KLASİK BÖLÜMÜ
Olay 1

http://hakimehanim.com/2019/01/28/ticaret-hukuku-test-soru-ve-cevap-sinav/
Uzun zamandır sahibi olduğu Oteli yenilemek isteyen Rahmet İstanbul’da sahip olduğu arsası üzerinde kullandığı kredinin teminatı olarak 1.1.2010 tarihinde X Bank lehine 1 derece 300000 TL bedelli anapara ipoteği tesis eder 2.dereceyi 200.000 TL için saklı tutar bir türlü işlerini toparlayamayan Rahmet kullandığı kredilerin teminatı olarak 3.3.2010 tarihinde 3 derecede Y Bank lehine 100 bin TL bedelli anapara ipoteği tesis eder ve son olarak 4.4.2010 tarihinde X Bank lehine 50 bin TL bedelli anapara ipoteği tesis eder.

1) Rahmet’in x banka olan Kredi taksitlerini ödeyememesi nedeniyle hakkında İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılması ve taşınmazın 500000 TL bedelle satılması durumunda oluşan hukuki durum nedir?

Halen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber dolması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak ipotek ile güvence altına alınabilir aynı taşınmaz üzerinde de birden fazla İpoteğin kurulması mümkündür. Eğer böyle bir durum söz konusu ise sıra ilişkisinin belirlenmesi gerekmektedir Türk Medeni Kanunu sabit dereceler sistemini benimsemiştir sistemde taşınmaz olarak belirtilen değer parçalarını bölünür ve her bir ipotek hakkı taşınmazın değerinin belli bir parçasını kapsar. Taşınmazın bölündüğü farazi değer parçalarına derece adı verilir. Olayımız da bir ipotek kurulmuştur sonrasında Rahmet bankaya olan kredi taksitlerini ödeyemediği için İpoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılmış ve taşınmaz satılmıştır bu durumda ilk 300000 TL’yi 1 derecedeki banka olan x Bank kalan 2200 1000 TL nin 100.000 TL sini 3 derecedeki B Bank en son kalan 100.000 TL nin 50 bin TL sini z bank alacaktır Geriye Kalan 50.000 TL rahmete geri verilecektir boş olan 2 derece paylaştırma yapılırken dikkate alınmayacaktır

2) Rahmet ve Z Bank kendi aralarında yaptıkları sözleşmede kredi bedellerinin aksaması halinde taşınmazın Z Bank adına tescil edileceğini kararlaştırmaları mümkün müdür?
Türk Medeni Kanunu 873 maddenin 2. Fıkrasındaki hükme göre borcun ödenmemesi halinde rehinli taşınmazın mülkiyetini alacaklıya geçeceğine ilişkin sözleşme hükümleri geçersizdir. Kanunumuz rehin konusu taşınmazın mülkiyetinin alacaklıya devredilmesini yasaklamıştır. Buna lex commissoria yasağı denir. Böyle bir anlaşma yapılırsa söz konusu kayıt Kesin hükümsüz olacak sözleşmenin geri kalan kısmı ise geçerliliğini koruyacaktır yani olaydaki anlaşma geçersizdir.

Olay 2
Dedesinden yüklü miktarda miras kalan aşçı Aysel tamamına Osman’ ın sahip olduğu 5 katlı binayı satın alarak Restaurant olarak işletmek istemektedir. Aysel’in önermiş olduğu bedel karşılığında binasını satmaya karar veren Osman ayrıca binasının 5. katında deniz manzaralı dairesi de kullanmak istemektedir.

1) Osman’ın 5 kattan faydalanması mümkün müdür bunun için ne yapması gerekmektedir?

Hukukumuzda bütün olarak düşündüğümüzde borçlar kanunu’ndaki kira sözleşmesi hükümlerine dayanarak Osman’ın 5 kattaki daireden kiracı olarak faydalanması mümkündür. 2. olarak taşınmaz üzerine kendi lehine kurulan irtifak hakkı kurdurarak yararlanma hakkı da elde edilebilmektedir. Burada kurulabilecek irtifak hakkı oturma hakkıdır. Oturma hakkı zorunlu olarak yalnızca kişi lehine tesis edilebilir. Bu nedenle devredilemez ve hak sahibinin ölümü ile mirasçılara geçemez. Osman eğer Aysel’in de kabul etmesi ile birlikte tapu kütüğüne başvurup tescil yaparsa 5. kattaki daireden faydalanması mümkündür.

2) Osman 5 katta bulunan daireyi oturma hakkı sahibi olarak kullanılırken Geçen hafta hastalanmış olan annesine bakmak için annesini de eve aldığında bu durum oturma hakkına etki eder mi?
Türk Medeni Kanunu 824 maddenin 2. fıkrasına göre oturma Hakkı sahibi hakkın şahsına özgülen dini açıkça belirtilmedikçe ailesi ve ev halkı ile birlikte oturabilir. Osman’ın annesi de aileden biri sayılmaktadır. Osman görevini annesi de aileden biri sayılmaktadır. Osman görevini annesi ile birlikte kullanabilmektedir. oturma hakkına herhangi bir etkisi olmaz.

 

TEST BÖLÜMÜ

1)Aşağıdakilerden hangisi eşya hukukunda Paylı mülkiyetin oluşum sebeplerinden biri değildir?
A)Yetkili merciin kararı
B)Mahkeme kararı
C)Karine
D)Maddi fiil
E)Paylı mülkiyet paydaşlarının yarısının isteği

2) Taşınır mülkiyetinin ilişkin aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Boş bir kutuya veya başka bir kovana giren arılar girdikleri kutu veya kovanın sahibinin olur.
B) Mülkiyeti kazanmak isteyen kimse bu mal üzerinde malik sıfatıyla zilyet olursa ve kişinin ayırt etme gücü de varsa sahiplenme yoluyla kazanabilir.
C) Bir eseri işleme yoluyla kazanabilmek için işleyen kişi iyi niyetli olması gerekmektedir.
D) Bulunmuş olan bir eşyayı kişi, mülkiyetine geçirebilmek için eşyayı bulduğunu ihbar etmeli ve 5 yıl boyunca sahibi çıkmamış olmalıdır.
E) Zamanaşımı ile taşınır kazanımı mümkündür

3) Aşağıdakilerden hangisi intifa hakkının özelliklerinden biri değildir?
A) İntifa hakkı irtifak hakkıdır.
B) intifa hakkı hak sahibine zorunlu olarak bağlıdır.
C) Hakkın kullanımı devredilebilir.
D) Başkasına ait eşya üzerinde kısmi yararlanma imkanı sağlar.
E) sadece yararlanma yetkisi verir.

4) “İpoteğin kurulduğu sırada alacak miktarının belli olması veya belli olmaması teminat olarak net miktar tapuda gösterilmiş veya üst sınırının gösterilmiş olması “ipotek hakkına ilişkin ilkelerden hangisine girer?
A) Belirlilik ilkesi
B) Açıklık ilkesi
C) Güvence ilkesi
D) Sabit dereceler ilkesi
E) Teminat ilkesi

5) Kat malikleri Kurulu haziran ayında olağan toplantı için toplanmıştır. Bu toplantıda yeter sayısı sağlanamaması için 7 gün sonra ikinci toplantı yapılması kararı verilmiştir. İkinci toplantıda apartmanın temizliğinin yapılması için x anonim şirketinden bir kişinin seçimi yapılmıştır.
Yukarıda verilen olayda hukuka aykırılık var mıdır, varsa nedendir ?
A) Yoktur.
B) Vardır, 2. Toplantı en fazla 3 gün sonra yapılabilir.
C) Vardır, 2. Toplantı için arada en az 15 gün olmalıdır.
D) Vardır, Olağan toplantılarda temizlik işleri görüşülemez.
E) Vardır, olağan toplantı her takvim yılının ilk ayında yapılmalıdır.

 

seo
hakimehanim.com

1-E 2-A 3-D 4-A 5-E

 

Eşya hukuku test için: Tıklayın

Eşya Hukuku Test Sınav Soruları

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı