Medeni Usul Hukuku

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil Kullanılabilir mi?

Hukuka Aykırı Elde Edilen Delil Kullanılabilir mi?

NOT: Hukuk yargılaması ışığında inceleyeceğimiz hukuka aykırı delilin kullanılıp kullanılamayacağı ceza yargısı açısından farklılık teşkil etmektedir. Bu yüzden yazımız sadece hukuk mahkemelerinde uygulanacak usul açısından bir bilgilendirmedir.

Hukuk Mahkemeleri Nelerdir?

Asliye hukuk mahkemesi

Sulh hukuk mahkemesi

Aile mahkemesi

İş mahkemesi

Kadastro mahkemesi

Tüketici mahkemesi

İcra mahkemesi

Denizcilik İhtisas mahkemesi

Fikri ve Sinai haklar hukuk mahkemesi

İstinaf ve temyizde buraya dahildir.

Yukarıda saymış olduğumuz mahkemelerde görülen dava ve işlerde uygulanacak usulü anlatacağız.

 

HMK madde 189/2  ” Hukuka aykırı olarak elde edilmiş olan deliller, mahkeme tarafından bir vakıanın ispatında dikkate alınamaz. ” demektir. Medeni hukukta var olan ilkelerden biri de doğruyu söyleme yükümlülüğüdür. Eğer kişi hukuka aykırı yollardan elde etmiş olduğu delili mahkemeye sunarsa bu ilkeyi ihlal eder.

Burada kanun hükmü çok açık. Bu nedenle hukuka aykırı yollarla elde edilen delil hükme esas alınamaz, dinlenilmez, kullanılmaz. Bu delil hüküm verebilmek için gerekli yegane delil olsa bile kanuna uygun olmadığı için kullanılması mümkün değildir. Kullanılırsa aşağıda açıkladığım sonuç doğacaktır. (Hukuka aykırı yollardan elde edilen delil mahkemeye sunulmuşsa ne olur? bu başlıkta)

Ancak yargıtay bu konuda kanuna ters düşünmektedir. Vermiş olduğu kararlar bunun en somut kanıtıdır. Dürüstlük kuralını ve doğruyu söyleme ödevinin ihlali olsa bile yargıtayda bir nebze kendince haklıdır. Eğer bu şekilde elde edilen delil hiç bir türlü kullanılamayacaksa bir çok uyuşmazlık delil yetersizliğinden çözümlenemeyecektir. Yarım kalacak ve hak ihlallerine neden olacaktır.

Bizimde görüşümüze göre yargıtay gibi eğer delil yegane delil teşkil ediyorsa yani uyuşmazlığı çözecek tek ve doğru bir delilse kullanılması yönündedir. Ancak bu şimdiki teknoloji karşısında doğru bir şekilde dikkatli şekilde uygulanması gereken bir yöntemdir. Şimdiki çağda fotoshop programları , değiştirmeler, silip yenisini fark etmeyecek şekilde yazmalar basitleşmiştir. Bunlara dikkat edilerek esas hükme tesir etmesi sağlanmalıdır.

(HGK , 15.12.2012 GÜNLÜ VE 2011-2-703/2012-70 SAYILI KARARI)

 

Hukuka aykırı yollardan elde edilen delil mahkemeye sunulmuşsa ne olur?

Kişinin davranışı hükme tesir eden hileli davranış olacaktır ve hüküm kesinleştiği anda yargılamanın iadesi sebeplerinden birini teşkil edecektir. Ayrıca hükmü veren hakim açısından sorumluluğa neden olabilir.

 

seo
Hukuka aykırı delil

 

 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı