Ceza HukukuGenel

Cinsel İstismar mı? Tecavüz mü? | TCK

Tck anlamında hangisi doğru?

Cinsel İstismar mı? Tecavüz mü?

Hayatta birçok olayla karşı karşıya kalıyoruz ve bunlara birçok isimler vermiş bulunmaktayız. Ancak bu aralar sık sık duyduğumuz cinsel istismar ne demek? Tecavüzle aynı anlama mı gelmekte ? Neden tecavüz değilde cinsel istismar diyoruz? Bu bir yatıştırma şekli mi? Bu yazımda bu tarz sorulara cevap bulmaya çalışacağım. İyi Okumalar…

Başta bizim kabul ettiğimiz şuanda yürürlükte olan Türk Ceza Kanununda TECAVÜZ kelimesine yer verilmediğini belirtelim. Peki halk arasında tecavüz olarak adlandırılan olaylar hangi madde kapsamında sonuçlanacaktır? bu sorunun yanıtı önemlidir.

Cinsel İstismar ne demektir?

Çocuğun anlamlandıramadığı, rıza göstermediği, rıza gösterme veya anlamlandırma adına yeterince olgunlaşamadığı halde saldırganın cinsel dürtülerinin tatmini için çocuğu kullanmasıdır. istismar kişinin rızası olmadan tehdit ile, güç kullanarak zorla cinsel harekete zorlamaktır. O halde bir insan çocuğun özel bölgelerine dokunduğu anda cinsel istismarı işlemiş bulunmaktadır. Cinsel istismar denildiği anda burada 18 yaşından küçük  olan bireyden bahsedildiği direkt akla gelmelidir. Cinsiyet hiç önemli değildir. Sadece yaş ile bu olgu saptanmaktadır.

Cinsel istismar TCK da 103. maddede açıklanmıştır.

(Değişik: 18/6/2014-6545/59 md.) (1) (1) (Yeniden düzenlenen birinci ve ikinci cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (Ek cümle: 24/11/2016-6763/13 md.) Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz. Sarkıntılık düzeyinde kalmış suçun failinin çocuk olması hâlinde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun, velisinin veya vasisinin şikâyetine bağlıdır. Cinsel istismar deyiminden; (1) a) On beş yaşını tamamlamamış veya tamamlamış olmakla birlikte fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olan çocuklara karşı gerçekleştirilen her türlü cinsel davranış, b) Diğer çocuklara karşı sadece cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen cinsel davranışlar, anlaşılır.

Peki tecavüz nereye girmektedir? Tecavüz yani TDK ya göre Saldırı, Namusuna saldırma, sarkıntılık, Başkasının hakkına el uzatma, Aşma, ötesine geçme anlamına gelen hareket nereye girecektir? TCK da tecavüz kelimesi olmadığı için bu suç cezasız mı kalacaktır? Gibi sorular akıla gelirse…

TCK 103. madde fıkra 2,

(2) (Yeniden düzenleme: 24/11/2016-6763/13 md.) Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

Diyerek, bu soruna çözüm üretmiştir. Yani kanundan anlamaya çalışırsak tecavüz fiili cinsel istismar fiilinin aşılmış, yıpratılmış, ilerisine gidilmiş halidir. Diğer bir deyişle tecavüz kelimesi nitelikli cinsel istismar olarak adlandırılabilmektedir.

Bir kişinin başka bir kişiye karşı işlemiş olduğu organ veya sair cisim sokma girişimi tecavüz olarak adlandırılması yanlış olmamakla birlikte yetersizdir. Tecavüz kelimesi sadece bu anlama gelmemelidir. Evinize izinsiz girdiklerinde ”haneye tecavüz” denilerek bu kelimenin tek bir anlamı olmadığı kanıtlanmış bulunmaktadır.

Tck anlamında bakarsak yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda bir organ/sair cisim sokma eylemi tecavüz olarak değil nitelikli cinsel istismar(eğer 18 yaşından büyükse nitelikli cinsel saldırı olarak ) olarak adlandırılmaktadır.

seo
cinsel istismar mı tecavüz mü?

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı