Genel

English Law Term

İngilizce Hukuki Terimler

 

İngilizce Hukuki Terimler

İngilizce Hukuki Terimler-English Law Term

 

Hello! Now english term time!

 

*İNVESTİGATİON :SORUŞTURMA

*JUDİCİAL COUNCİL :HAKİMLERKURULU

*HUMAN RİGHTS :İNSAN HAKLARI

*CRUCİAL EVİDENCE :KESİNDELİLLER

*JUDİCİAL REFORM :YARGI REFORMU

*REGİONAL :BÖLGESEL

*JUDİCİAL BODİES :YARGI ORGANLARI

*REFORM PATH :REFORM POLİTİKASI

*REGİONAL COURT :BÖLGESEL MAHKEME

*PROFOUND İMPACT :DERİNETKİ

*TO RESOLVE :ÇÖZMEK

*ARREST :TUTUKLAMAK

*ASSOCİATİONS :DERNEK,BİRLİK

*ARTİCLES :MADDE,KANUN MADDESİ

*BRİEFLY :KISACA,AZ VE ÖZ

*STRUCTURE :YAPI,İNŞAAT

*CONDUCTİNG :YÖNETMEK,YÖNETİM

*RELİABLE:GÜVENİLİR

*DİSMİSS :İŞTENÇIKARMAK,KOVMAK

*İNFLUENCE:ETKİLEMEK

*İNVESTİGATE:İNCELEMEK

*GUARDİAN :VASİ

*İNHERİT :MİRAS ALMAK

english term

*İNHERİTAGE :MİRASÇI

*REGİSTER :KAYDOLMAK

*OBTAİN :ELDEETMEK

*DEFİNE :TANIMLAMAK

*CONSEGUENCE:SONUÇ

*REASONABLE :GEÇERLİ

*NOTİCE :TEBLİĞ

*TERM :KOŞUL

*ABANDON :FERAGATETMEK

*PRODUCT :ÜRÜN

*İNOVATİON :YENİLİK

*PROTOYTPE :ESAS MODEL

*ENGAGEMENT:NİŞANLILIK

english term

*PERMANENT :KALICI

*TREATMENT :TEDAVİ

*POLİCY :YÖNETİMPRENSİBİ

*PERMİSSİON :RESMİ İZİN

*DETERMİNATİON:MAKHEME KARARI

*EXPONSE :MASRAF

*WORTH :DEĞER

*MUTUAL :KARŞILIKLI

*JUSTİCE : ADALET

*AGREEMENT :ANLAŞMA

*PORTY :TARAF

*AVOW :AÇIKLAMAK

*LAST RESORT :SONÇARE

*SACTİON :CEBRİTEDBİR

*AGENCY :DEVLETDAİRESİ

*BİLL OF LANDİNG :TAŞIMA SENEDİ

*LAW OF OBLİGATİON:BORÇLAR HUKUKU

*LETTER OF CREDİT :AKREDİTİF

 

seo
english term

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı