Özel HukuksınavlarTechTestler

Tüketici Hukuku Test Soru ve Cevaplar

Tüketici Hukuku

Tüketici Hukuku Test Soru ve Cevaplar

Tüketici hukuku ile ilgili internette çok fazla kaynak bulunmamaktadır. Veya bunların güncelliğinden şüphe edilmektedir. Tüketici kanunu çok sık değişen kanunlardan biridir. Bu yüzden kanunu sürekli yenilemek ve emin olduğumuz kaynaklardan çalışmak gerekmektedir.

Aşağıda sizin için güncel kanuna tamamen uygun sorular ve cevaplar yer almaktadır. Cevaplar testin en sonundadır. Hepinize kolay gelsin..

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketiciden alınacak faiz dışındaki tüm ücretler Bakanlığının görüşü alınarak Bankacılık düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından belirlenir.
B) Tüketici sözleşmelerinde eksiklik varsa bu sözleşmenin geçerliliğini etkilemez.
C) Tüketicinin filmlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar Müteselsil kefalet sayılır.
D) Satıcı ayıbı azami 30 gün içerisinde gidermek zorundadır Bu süre konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda 60 gündür.
E) Ayıptan Doğan haklar 2 yıllık zamanaşımına tabidir konut ve tatil amaçlı taşınmazlarda ise 5 yıllık bir zaman aşımı vardır.

2) Tüketicinin korunması hakkındaki kanunda düzenlenmiş olan sözleşmelerden hangisindeki cayma süresi diğerlerinden farklıdır?
A)Taksitle satış sözleşmesi
B) İşyeri dışında kurulan sözleşmeler
C) Ön ödemeli konut satışı
D) Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli sözleşmeler
E) Mesafeli sözleşmeler

3) Ön ödemeli konut satışı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Tüketiciye en az 1 gün önce bilgi formu verilmelidir
B)Yapı ruhsatı alınmadan bu sözleşme yapılamaz
C)Bina tamamlama sigortası yaptırmak zorunlu değildir
D)Tüketici 14 gün içinde cayabilir
E)Konutun değerini veya teslimi otuz altı ayı geçemez.

4) Aşağıdakilerden hangisi Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda yer almaz?
A)Sözleşmede öngörülen koşullar, sözleşme süresi içinde tüketici lehine veya aleyhine değiştirilemez.
B) Temerrüt hâli de dâhil olmak üzere, tüketici işlemlerinde bileşik faiz uygulanmaz.
C)Tüketicinin yapmış olduğu işlemler nedeniyle kıymetli evrak niteliğinde sadece nama yazılı ve her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde senet düzenlenebilir. Bu fıkra hükümlerine aykırı olarak düzenlenen senetler tüketici yönünden geçersizdir.
D)Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
E)Bir mal veya hizmetin sipariş edildiğini iddia eden bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

5)Aşağıdakilerden hangisi tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı ile ilgili doğru bir bilgi değildir?

A)Belirli süreli tüketici kredisi sözleşmelerinde faiz oranı sabit olarak
B)Sözleşmenin kurulduğu tarihte belirlenen oran tüketici aleyhine değiştirilemez.
C)Tüketici kredisi sözleşmelerinde, akdî faiz, efektif yıllık faiz veya kredinin toplam maliyetinin yer almaması durumunda, kredi tutarı faizsiz olarak sözleşme süresini kapsayan yıl sonuna kadar uygulanır.
D)Efektif faiz oranı, olduğundan düşük gösterilmişse, kredinin toplam maliyetinin hesaplanmasında esas alınacak akdî faiz oranı, düşük gösterilen efektif faiz oranına uyacak şekilde yeniden belirlenir.
E) Ödeme planı yeniden şartlara göre düzenlenebilir.

6) Ön ödemeli konut satışında sözleşmesindeki kurallardan hangisi doğru verilmiştir?

A) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 4 üne, kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
B) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren üç ila altı ay arası için yüzde 6 sına, kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
C) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren altı ila oniki ay arası için yüzde 8 ine, kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
D) Sözleşmeden dönülmesi durumunda satıcı; konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile sözleşme tarihinden itibaren oniki ila yirmidört ay arası için de yüzde 10 una, kadar tazminatın ödenmesini isteyebilir.
E) Ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren yirmidört aya kadar tüketicinin herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkı vardır.

7) Bir reklamın aldatıcı reklam olup olmadığının tespitinde en önemli ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kapsamlı olmaması
B)Açıklayıcı olmaması
C)Düzenli olmaması
D)Doğru olmaması
E)Güncel olmaması

8) Türkiye’de 4077 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 6502 sayılı yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hangi tarihte yürürlüğe girmiştir?

A)1 Ocak 2013
B)28 Mayıs 2014
C)1 Şubat 2014
D)28 Şubat 2013
E)28 Ocak 2014

9)Servis hizmeti verilmesi gerekli olan mallardan herhangi birinin hizmetlerinin verilmemesi satış sonrası ya da ithalatçının imalatçı-üretici ve/veya bulunamaması hâlinde, tüketicilere bu hizmetlerin verilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumlu olur?

A)Satıcı
B)Leasing Şirketi
C)Sigorta Şirketi
D)Bankalar
E)Swap

10)Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre bir ticari reklam veya ilanın aşağıdakilerden hangisine uygun olması beklenmez?

A)Kişilik haklarına
B)Genel Ahlaka
C)Kamu düzenine
D)Örf ve adete
E)Kanunlara

 

seo
tüketici hukuku

1-c 2- a 3- c 4-a 5-c 6-e 7-d 8-b 9-a 10-d

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı