Ceza HukukuKamu HukukusınavlarTech

Ceza Muhakemesi Test Sınav Soru ve Cevapları

CMK TEST

Ceza Muhakemesi Test Sınav Soru ve Cevapları

CMK TEST

1)Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?
A) Soruşturma evresinde suç şüphesi altında bulunan kişiye şüpheli denir
B) Şüpheli veya Sanığın ceza muhakemesinde savunmasını yapan avukata müdafi denir.
C) İddianamenin kabulü ile başlayıp hükmün kesinleşmesine kadar geçen evreye soruşturma evresi denir
D) Şüphelinin kolluk görevlileri veya Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma konusu suçla ilgili olarak dinlenmesine ifade alınma denir
E) Katılan suçtan zarar görenin ceza muhakemesinde avukatına vekil denir.

2) Toplu suç ne demektir?
A) Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç
B) Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 3 kişi tarafından işlenen suç
C)Aralarında iştirak iradesi bulunan 3 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç
D)Aralarında iştirak iradesi bulunmasa da 4 veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç
E) Aralarında iştirak iradesi bulunan üç veya daha fazla kişi tarafından işlenen suç

3)Yabancı ülkede işlenen ve kanun hükümleri uyarınca Türkiye’de soruşturulması ve kovuşturulması gereken suçlarla yetki aşağıdakilerden hangisine göre belirlenemez?
A) şüphelinin yakalandığı yer
B)Sanığın yakalandığı yer
C)şüpheli veya sanık yakalanmamış ise yerleşim yeri Mahkemesi
D)şüpheli veya Sanığın Türkiye’de yerleşim yeri Yoksa Türkiye’de en son adresinin bulunduğu yer E)Mahkemesi ilk işleminin yapıldığı yer Mahkemesi

4) Yetkili hakim veya mahkeme hukuki veya fiili sebeplerle görevini yerine getiremeyecek bir halde olursa bu davanın naklini kim gerçekleştirir?
A) Davaya bakan yetkili hakim veya mahkeme
B) Yüksek görevli mahkeme
C) Adalet Bakanı Yargıtay’dan ister.
D) Bölge adliye mahkemesi
E)Yargıtay

5) Aşağıdakilerden hangisi hakimin yasaklılık hallerinden biri değildir
A)Şüpheli unutmaya mağdur ile aralarında evlat edinme bağlantısı var ise
B)Şüpheli sanık veya mağdur ile aralarında 4 derece dahil kan hısımlığı varsa
C)Aynı davada Tanık veya bilirkişi sıfatıyla dinlenmişse
D)Aynı davada Cumhuriyet Savcılığı yapmışsa
E) aynı davada mağdurun ve vekilliğini yapmışsa6)Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Muhakemesine hakim olan hak ve ilkelerden biri değildir?

A)Duruşmanın sözlülüğü ilkesi

B)Taraflarca hazırlama ilkesi

C)Kendisine yapılan isnadı öğrenme hakkı

D)Doğal Hakim İlkesi

E)Adil yargılanma hakkı

7)Tutuklama kararına göre başvurulabilecek kanun yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yargıtay

B)Bölge Adliye Mahkemesi

C)İlk Derece Mahkemesi

D)Yargılamanın Yenilenmesi

E)İtiraz

8)Aşağıdakilerden hangisi suç şüphesi altında bulunan bir milletvekili hakkında, bu suça ilişkin yürütülen soruşturma sırasında uygulanabilecek muhakeme işlemidir?

A)Tutuklama

B)Yakalama

C)Yargılama

D)Sorguya çekme

E)Delil Toplama

9)A ve B birbirinden habersiz, ortak düşmanları C’yi aynı anda ateş ederek öldürür. C’nin hangi sanığın silahından çıkan mermi ile öldüğü belirlenemez. Mahkeme A ve B’yi kasten insan öldürmeye teşebbüsten mahkûm eder.

Buna göre, mahkemenin uygulamış olduğu ceza muhakemesi ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A)Teşebbüsün tamamlanmış suça önceliği

B)Asli norm, tali norm

C)Şüpheden sanık yararlanır

D)Ceza muhakemesinin kamusallığı

E)Çabukluk

10)Kişinin bulunduğu yer ağır ceza mahkemesinin geri verme hakkında vermiş olduğu karara karşı aşağıdaki kanun yollarından hangisine başvurulabilir?

A)İtiraz

B)İstinaf

C)Temyiz

D)Yargılamanın yenilenmesi

E)Acele İtiraz

 

 

 

 

1-c 2-a 3-e 4-b 5- b 6-b 7-e 8-e 9-c 10-c

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı