Ceza HukukuCeza Muhakemesi HukukuTechTestler

Ceza Muhakemesi Hukuku Test Soru ve Cevapları 2

Ceza Muhakemesi Hukuku

Ceza Muhakemesi Hukuku Test Soru ve Cevapları

Ceza Muhakemesi Hukuku

1)Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre yer yönünden yetkisizlik iddiasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Sanık yetkisizlik iddiasını ilk derece mahkemesinde duruşmada sorgudan önce bildirir.

B)Yetkisizlik iddiasına ilişkin karar ilk derece mahkemesinde sanığın sorgusundan önce verilir.

C)Mahkemeler her zaman resen yetkisizlik kararı verebilir.

D)Mahkemenin yetkililik kararına itiraz edilemez.

E)Mahkemenin Yetkisizlik kararına itiraz edilebilir.


2)Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, ilk derece mahkemelerinde duruşma hazırlığı aşamasında ortaya çıkan veya öğrenilen tarafsızlığı şüpheye düşüren bir nedenle hakimin reddi ne zamana kadar mümkündür?

A)Hüküm verilinceye kadar

B)Soruşturma devam ettiği sürece

C)Sanığın sorgusu sona erinceye kadar

D)Sanığın sorgusu başlayıncaya kadar

E)Duruşma hazırlığının sonuna kadar


3)Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, iddianamenin Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilmesi nedenleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Delillerin gösterilmemesi

B)Ön ödemeye tabi olduğu açıkça anlaşılan işlerde ön ödeme usulünün uygulanmaması

C)Uzlaşmaya tabi olduğu açıkça anlaşılan işlerde uzlaşma usulünün uygulanmaması

D)Suçun hukuki bakımdan yanlış nitelendirilmesi

E)Uygulanması gereken kanun maddelerinin gösterilmemesi


4)Aşağıdakilerden hangisi itiraz yoluna gidilebilecek bir mahkeme kararı değildir?

A)Gözlem altına alınma

B)Adli kontrol

C)Durma

D)Hükmün açıklanmasının geri bırakılması

E)Ceza verilmesine yer olmadığı
5)Aşağıdakilerden hangisi gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı kararıyla yapılabilecek bir işlem değildir?

A)Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması

B)Gözaltına alma

C)Postada elkoyma

D)Arama

E)Elkoyma


6)Aşağıdakilerden hangisi soruşturma evresinde savcının yapabileceği işlemlerden biri değildir?

A)Gözaltına alma

B)Bilirkişi görevlendirme

C)Tutuklama kararı verme

D)Tutuklu veya adli kontrol altındaki şüpheliyi re’sen serbest bırakma

E)Yemin verdirerek tanık dinleme


7)Aşağıdakilerden hangisi kamu davasının düşüren bir hal değildir?

A)Ceza zamanaşımı

B)Sanığın ölümü

C)Şikâyetten vazgeçme

D)Dava zamanaşımı

E)Uzlaşma


8)İddianamenin iadesi süresi kaç gündür?

A)15 gün

B)7 gün

C)21 gün

D)30 gün

E)2 ay


9)Ceza Muhakemesi Kanununa göre dosyayı incelemeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Müdafi soruşturma evresinde dosya içeriğini kural olarak bütünüyle inceleyebilir.

B)Savcı müdafiin dosyayı inceleme yetkisini kısıtlayabilir.

C)Şüphelinin ifadesini içeren tutanağın incelenmesi engellenemez.

D)İddianamenin mahkemece kabul edildiği tarihten itibaren müdafi tüm dosya içeriğini inceyebilir.

E)Müdafiin dosyayı inceleme haklarından suçlar zarar görenin vekili de yararlanır.


10)Ceza Muhakemesi Kanununa göre gözlem altına almayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Gözlem altına almaya hakim veya mahkeme karar verir.

B)Şüphelinin müdafii yoksa baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.

C)Gözlem süresi, ek sürelerle birlikte 3 ayı geçemez.

D)Mahkemenin verdiği gözlem altına alma kararına itiraz edilebilir.

E)Gözlem altına alma kararına itiraz, kararın yerine getirilmesi durdurmaz, itiraz merci aksine karar verebilir.seo
ceza muhakemesi

 

1-c 2-d 3-d 4-e 5-b 6-c 7-a 8-a 9-b 10-e

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı