ders notuGenelİcra İflas HukukuTestler

İcra İflas Hukuku Test Soru ve Cevapları 2

Konkordato

İcra İflas Hukuku Test Soru ve Cevapları 2

Konkordato

1)Konkordatonun feshi için görevli mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A)İcra Mahkemesi

B)Asliye Ticaret Mahkemesi

C)Asliye Ceza Mahkemesi

D)Asliye Hukuk Mahkemesi

E)Hiçbiri

2)Müflis iflas tasfiyesi sırasında konkordato yapmak isterse, bu teklifini nereye yapmalıdır?

A)Asliye Ticaret Mahkemesi

B)İcra Mahkemesi

C)İflas Dairesi

D)İflas İdaresi

E)İcra Dairesi

3)İflas içi konkordato ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Müflisin konkordato teklifi üzerine bir mühlet verilmediğinden, devam etmekte olan iflas tasfiyesi durur.

B)Konkordatoda komisere ait görevler, iflas tasfiyesinde görevli olan iflas idaresi tarafından yerine getirilir.

C)Müflisin konkordato teklifini alan iflas idaresi, bu teklifi gerekçeli bir rapor ile ikinci alacaklılar toplantısına sunar.

D)Bu konkordatoda, konkordato mühleti yoktur.

E)Bu konkordatoda konkordato komiseri yoktur.

4)Aşağıdaki bilgilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatonun özelliklerinden biri değildir?

A)Konkordato tasdiki kararının kesinleşmesi üzerine, borçlu tacir ise ticaret unvanına konkordato tasfiyesi halinde yazılır.

B)Konkordatonun tasdiki konkordatoya konu olan malların mülkiyetinin alacaklılara geçmesini sağlar.

C)Alacaklılar konkordatoyu kabul ederse, bu kabul  edilen konkordato asliye ticaret mahkemesinin önüne sunulur.

D)Konkordatonun gerektirdiği masraflar mahkeme veznesine depo edilmelidir.

E) Zorunlu organlar, alacaklılar kurulu ile tasfiye memurlarıdır.

5)Malvarlığının terki suretiyle konkordatoda oluşturulan bir organ olan tasfiye memurlarını kim seçer?

A)Alacaklılar

B)Alacaklılar kurulu

C)İflas idaresi

D)Borçlu

E)İflas dairesi

6)Aşağıdakilerden hangisi malvarlığının terki suretiyle konkordatoda Alacaklılar Kurulunun görevlerinden biridir?

A) Paraya çevirmenin usulü ve zamanın belirlemek

B)Paraya çevirme işlemini yapmak

C)Sıra cetveli hazırlamak

D)Dağıtım için pay cetveli düzenlemek

E)Tahsil edilmeyen payları bankaya yatırmak.

7)Konkordatoda herşeyin olumlu gittiğini varsaydığımızda mahkeme borçluya mühlet verir. Bunlar geçici mühlet ve kesin mühlettir. Bu geçici ve kesin mühletin süreleri nedir?

A)1 ay – 6 ay

B)2 ay – 8 ay

C)3 ay- 12 ay

D)12 ay- 24 ay

E)1 ay- 12 ay

8)Konkordato ile alacaklı Ahmet alacağının %10 undan, alacaklı Berna alacağının %5 inden, alacaklı X şirketi alacağının %15 inden vazgeçmiştir. Borçlunun onaylanan bu konkordatosunun türü nedir?

A) Vade konkordatosu

B)Tenzilat konkordatosu

C)Karma konkordato

D)Taksitli konkordato

E)İflas içi konkordato

9)Mahkemenin vermiş olduğu geçici mühlet kararına karşı alacaklılara bir karşı çıkma hakkı verilmiştir. Bu hak nasıl kullanılır?

A) İtiraz yoluyla

B)İstinafa başvuruyla

C)Kararı veren mahkemeye başvuruyla

D) Temyiz makamına başvuruyla

E) Yukarıdakilerden herhangi birini seçebilirler.

10-Mahkeme kesin mühlet kararını en fazla kaç ay uzatabilir?

A)1 ay

B) 6 ay

C) 12 ay

D) 23 ay

E) 29 ay

 

 

 

1-B 2-D 3-A 4-B 5-B 6-A 7-C 8-B 9-A 10-B

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı