Eşya Hukuku Test Sınav Soruları

Eşya Hukuku Test Sınav Soruları   1)Aşağıdaki haklardan hangisi üzerinde menkul rehni kurulabilir? A)İntifa hakkı B)Şufa hakkı C)İştira hakkı D)Alacak hakkı E)Vefa hakkı 2)Herhangi bir eşyayı haklı bir nedene dayanmaksızın elinde bulunduran vasıtasız zilyede karşı sadece eşyanın maliki tarafından açılabilen davaya ne ad verilir? A)İstirdat davası B)İzale-i şuyu davası C)İstihkak davası D)Tecavüzün men’i davası E)Yeddin […]

Sinema Sever Testi! Bir Karesi Verilen Filmleri Tanıyabilecek Misin?

Eğlenceli bir testle yine karşınızdayız! Ne kadar film izliyorsun? Filmlere hakim misin? Bunu göreceğiz! ——————————————–

Tüketici Hukuku Test Soru ve Cevaplar

Tüketici Hukuku Test Soru ve Cevaplar Tüketici hukuku ile ilgili internette çok fazla kaynak bulunmamaktadır. Veya bunların güncelliğinden şüphe edilmektedir. Tüketici kanunu çok sık değişen kanunlardan biridir. Bu yüzden kanunu sürekli yenilemek ve emin olduğumuz kaynaklardan çalışmak gerekmektedir. Aşağıda sizin için güncel kanuna tamamen uygun sorular ve cevaplar yer almaktadır. Cevaplar testin en sonundadır. Hepinize […]

İcra iflas hukuku test soru ve cevapları

İcra iflas hukuku test soru ve cevapları 1)Aşağıdakilerden hangisi icra mahkeme­sinin görevine giren davalardan biridir?  a)İstirdat davası b)İflastaki istihkak davası c)Hacizdeki tasarrufun iptali davası d)İtirazın iptali davası e)Borçtan kurtulma davası 2)Aşağıdakilerden hangisi asli icra organıdır? a)Genel mahkemeler b)Bölge Adliye Mahkemeleri c)Cumhuriyet Savcılığı d)Adalet Müfettişleri e)İcra Mahkemesi 3)Aşağıdakilerden hangisi genel mahkemelerin icra iflas hukukuna ilişkin görevlerinden […]

Uluslararası Hukuk Test Soruları ve Cevapları

Uluslararası Hukuk Test Soruları ve Cevapları 1)Devletlerin Uluslararası Yükümlülükleri ihlalinde aşağıdakilerden hangisi doğru sayılmaz? a)Devletin sorumlu tutulabilmesi için devlet mutlaka kusurlu olmalıdır. b)Sorumlu tutabilmek için devletin vermiş olduğu bir zararın varlığı aranmaz. c)Eylem süreklilik gösteriyorsa sonradan yürürlüğe konulan eylem ile sorumluluk doğar. d)Bir devletin başka bir devlete karşı hukuka aykırı eyleminden doğan sorumluluğa doğrudan sorumluluk […]