Genelİdare Hukuku

İdarenin Malları

İdarenin malları

Genel olarak, bir kamu tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınır ve taşınmaz malların bütününe ‘kamu malları’ denir. Bu tanım geniş ve dar anlamda ikiye ayrılır; Geniş anlamda, Kamu tüzel kişilerinin hem kamu hukukuna hemde özel hukuka tabi mallarını ifade ederken idare hukukunda kullanılan tanım dar anlamda kamu mallarıdır , Dar anlamda, Kamu tüzel kişilerinin kamu hukukuna tabi mallarını ifade eder.

NOT: KAMU MALI SAYILMAYAN MALLAR?

KAMU TÜZEL KİŞİSİ MÜLKİYETİNDE BULUNMAYAN MALLAR KAMU MALI DEĞİLDİR.

KAMUNUN DOĞRUDAN KULLANIMINA TAHSİS EDİLMEYEN MALLAR KAMU MALI DEĞİLDİR.

ÖZEL HUKUK KİŞİLERİNİN MÜLKİYETİNDE OLAN MALLAR KAMU MALI DEĞİLDİR.

Kamu Mallarının Tasnifi

1)Kullanma – yararlanma açısından

a)Hizmet: Bir kamu hizmetine o hizmetin asli unsurunu oluşturacak şekilde tahsis edilmiş mallardır. Kısacası o mal olmadan kamu hizmeti olmaz. Örneğin; Eğitimin verilmesi için okul binası vb.

b)Orta: Kamunun doğrudan doğruya kullanımına tahsis edilen mallara denir. Ortak ve genel yararlanılan mallardır. Örneğin; Yol-cadde-park-köprü

c)Sahipsiz: Kamunun doğrudan doğruya kullanımına açık olan mallardır. Aslında bu mallarında bir sahibi vardır oda devlettir. Örneğin: kayalar-taş-deniz-maden

2)Kökenleri açısından

a)Doğal: insan eli değmeyen mallardır. Örneğin: Deniz-göl-dağ

b)Yapay: İnsanlar tarafından yapılmış mallardır. Örneğin: Yol-köprü-mezarlıklar

Kamu malı niteliğinin kazanılması ve kaybedilmesi

Bir malın kamu malı niteliği kazanabilmesi için, malın hukuki işlemler yada maddi olaylar yoluyla iktisap edilmesi, kamunun yararına tahsis edilmesi gerekir. Doğal kamu mallarının kamu malı niteliği kazanması için hukuki işleme gerek yoktur. Onlar zaten kamu malıdır. Yapay kamu malları, tahsis sonucu kamu malı olurlar, tahsisin kaldırılması ile kaybederler.

Kamu mallarının temel özellikleri?

  • Devir ve ferağ edilemezler.
  • Kamu malları kazandırıcı zamanaşımı yoluyla iktisap edilemezler.
  • Kamu malları üzerinde özel kişiler lehine ipotek, rehin, irtifak kurulamaz.
  • Kamu malları kira gibi özel hukuk sözleşmesine konu olmazlar.
  • Kamu malları tapu siciline tescil edilemezler.
  • Kamu malları haczedilemez.
  • Kamu malları kamulaştırılamazlar.
  • Vergi, resim, harç vb. mali yükümlülüklere tabi tutulamazlar.
  • Uyuşmazlıklar idari yargıda çözülür.

Kamu mallarından yararlanma

1)Genel yararlanma: Herkesin yararlanabilmesidir. Burada, eşitlik ilkesi vardır. Kural olarak karşılık aranmaz. Süreklidir.

2)Özel yararlanma: Mutlaka önceden izin almak ve bir karşılık vermek suretiyle geçici olarak yararlanmadır. Serbest değildir, eşitlik ilkesi geçerli değildir, karşılıklıdır, geçicidir.

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı