İcra İflas Hukuku

Örnek Şikayet Dilekçesi | İcra Dilekçesi

Şikayet Dilekçesi

Örnek Şikayet Dilekçesi

Bundan önceki yazımda sizlerle icra dilekçelerinden olan itiraz dilekçesini paylaşmıştım. Bu yazımda yapılan yanlışlıklar veya kişinin bulduğu aykırılıklar nedeniyle şikayet ederken yazması gereken dilekçeyi(şikayet dilekçesi) yazacağım.

 

ŞİKAYET DİLEKÇESİ

ANKARA İCRA MAHKEMESİ’NE

İcra Dosya No: Ankara 2. İcra Md.

2019/55

 

ŞİKAYET EDEN: Ahmet Haksever

VEKİLİ: Aycan Öz

ALACAKLI: Ayşe Haksız

KONUSU: Söz konusu icra nedeniyle maaşa yanlış orandan haciz koymak sebebiyle haczin iptali ve asıl karar verilinceye kadar takip işleminin durdurulması.

OLAYLAR: Müvekkilim borçlu Ahmet Haksever hakkında alacaklı tarafından genel haciz yoluyla takip yapılmış ve ödeme emri gönderilmiştir. Takipte kesinleşerek müvekkilimin otomobili ve maaşının 4’te 2 si haczedilmiştir.
Yapılan haciz işlemi kanuna aykırıdır.

İcra müdürünün hacizde alacaklı ve borçların menfaatlerini gözetmesi, bununla birlikte kanuna da uygun bir şekilde mesleğini icra etmesi gerekir. İş kanunu madde 35 ” İşçilerin aylık ücretlerinin dörtte birinden fazlası haczedilemez veya başkasına devir ve temlik olunamaz. Ancak, işçinin bakmak zorunda olduğu aile üyeleri için hakim tarafından takdir edilecek miktar bu paraya dahil değildir. Nafaka borcu alacaklılarının hakları saklıdır. ” demektedir.

Olayda müvekkilimin 4’te 2 oranında maaşına haciz işlemi gerçekleştirilmiş ve tahsil edilmiştir.  Bu nedenle işlemi şikayet etmekteyiz.

HUKUKİ SEBEPLER: İş kanunu madde 35

TALEP SONUCU: Yukarıda açıklanan sebeplerle, müvekkil borçlunun maaş haczinin iptal edilerek, düzeltilmesini, fazla alınan maaşın iadesini vekaleten talep ederim.

 

15.11.2019

Şikayet eden(borçlu)
vekili
Av. Aycan Öz

 

Not: İmza dilekçemizin iskeletidir. Yani o yoksa dilekçemiz ayakta duramaz. Galiye alınması mümkün değildir. Avukatın veya şikayetçinin imzası yer almak zorundadır.

 

seo
icra dilekçe örneği

Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı